Odborné semináře 2019


Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)


Harmonogram cyklu seminářů PdF UP

  • Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP zejména učitelských studijních oborů.
  • Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA.
  • Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu.
  • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

Stará aula PdF ( 14:00 - 16:00 )

DatumNázev seminářeLektor
26.09.Mediace ve školství: problematika učitele a asistentadoc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
17.10.Prolínání češtiny a němčiny v cizojazyčné výucePhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Maria Hrdinová
24.10.Herní aktivity a jejich role ve výuce cizího jazykaPhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
31.10.Tvořivá literární výchova a tvořivý slohdoc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
07.11.Profesní etika pedagoga (a vybrané problémy českého školství)Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.
21.11.Dezinformace a Fake Newsdoc. Mgr. Kamil Kopecký Ph.D.,
PhDr. René Szotkowski Ph.D.
28.11.Kybernemoci a netolismusdoc. Mgr. Kamil Kopecký Ph.D.,
PhDr. René Szotkowski Ph.D
5.12.Vizuální gramotnost – využití knih beze slov a obrázkových knih ve výuce anglického jazykaKirsty Anderson, M.A.


Harmonogram cyklu seminářů FF UP

 

DatumNázev seminářeLektor
4. 10.

10:15 - 11:45

Proces didaktické transformace - cíl, obsah vzdělávání

 SV 8 - učebna 3.06                                      

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

9. 10.

8:00 - 9:30

Uplatnění kooperativní výuky ve vzdělávání dospělých

tř. Svobody, učebna - 3.14

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
9. 10.

13:15 - 14:45

Analýza vzdělávacích potřeb - zdroje, oblasti, kritéria  

 SV 8 - učebna 3.09

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

16. 10.

9:45 -

K významu edukologické reminiscence

tř. Svobody 8, 3.09

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.
23. 10.

11:30 - 13:00 

Diagnostikování a hodnocení účastníků vzdělávacího procesu  

tř. Svobody 8, 1.03

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
23. 10.

13:15 - 14:45 

Analýza vzdělávacích potřeb - přístupy. metody, nástroje   

 SV 8 - učebna 3.09

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.
6. 11. 

13:15 - 14:45

Tvorba kompetenčních modelů a kompetenčních profilů

učebna 3.24

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.
6. 11. 

8:00 -

Mindfulness v edukologickém kontextu

tř. Svobody 8, 3.09

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.
17. 12.

9:45 - 

Společnost a vzdělávání

S8/3.14

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
17. 12.

15:00 - 

Evaluace ve vzdělávání

S8/3.09

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

17. 12.

13:15 -

Evaluace ve zkušenostním učení

S8/3.09

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Harmonogram cyklu seminářů CMTF UPDatumČas a učebnaNázev semináře
21. 9.

UN-KCD; 8:50 -Interiorizace hodnot - prevence diskriminačního jednání a chování

14. 10.

UH1; 13:10 - 14:45Mediální gramotnost versus mediální manipulace a propaganda 
22. 10.U08, Univerzitni 22; 12:20 - 13:05Kladení otázek v kontextu rozvoje kritického myšlení
5. 11.HR-UH1; 8:50Rozvíjení duchovních potřeb u dětí
13. 11. HR-UH1; 12:20 - 13:55Řízení změn v pedagogické i sociálně pedagogické práci
20. 11.U08, Univerzitni 22; 15:30 - 17:30Utváření politiky a filosofie školy v kontextu potřeb současné společnosti
5. 12.UH8; 9:45 - 11:15Komunikace jako součást profesních dovedností