Odborné semináře 2019


Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)


Harmonogram cyklu seminářů PdF UP

  • Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP zejména učitelských studijních oborů.
  • Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA.
  • Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu.
  • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

Stará aula PdF ( 14:00 - 16:00 )

DatumNázev seminářeLektor
19.09.Současné trendy v informatice a aplikovaná informatikadoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
26.09.Mediace ve školství: problematika učitele a asistentadoc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
03.10.Mediace ve školství: problematika školy a rodičůdoc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
17.10.Prolínání češtiny a němčiny v cizojazyčné výucePhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Maria Hrdinová
24.10.Herní aktivity a jejich role ve výuce cizího jazykaPhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
31.10.Rizikové sexuální chování dětí na internetu – sextingdoc. Mgr. Kamil Kopecký Ph.D.,
PhDr. René Szotkowski Ph.D.
07.11.Profesní etika pedagoga (a vybrané problémy českého školství)Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.
14.11.Doplňková činnost školy a její spolupráce se soukromým sektoremdoc. Ing. Čestmír Sarafín Dr.
21.11.Dezinformace a Fake Newsdoc. Mgr. Kamil Kopecký Ph.D.,
PhDr. René Szotkowski Ph.D.
28.11.Tvořivá literární výchova a tvořivý slohdoc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
5.12.Vizuální gramotnost – využití knih beze slov a obrázkových knih ve výuce anglického jazykaKirsty Anderson, M.A.