Bakalářské a magisterské studium

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

Prezenční studium Bc. a Mgr. studijních programů

Kombinované studium Bc. a Mgr. studijních programů

Poznámky:

 • konzultačním dnem je pátek

Rigorózní řízení

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Pozvánka

Informace a dokumenty

Směrnice 1S/2014 - Státní rigorózní zkoušky [*doc] na PdF UP v Olomouci - novelizace

Seznam oborů [*doc]

Poplatek za státní rigorózní zkoušku je třeba uhradit bankovním převodem na účet univerzity Palackého v Olomouci v Komerční bance, a.s., Olomouc. Číslo účtu: 19–1096330227/0100, VS 99414451, KS 0308.

Pro řízení zahájené v akademickém roce 2017/2018 činí poplatek Kč 6.540,--.

Nabídka pro zájemce o státní rigorózní zkoušku - přípravný kurz [*doc] k rigorózní práci.

Doktorské studijní programy – DSP (Ph.D.)

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45C
Úřední hodiny:
Středa: 9.00-11.00 13.00-14.00
ostatní dny dle předchozí domluvy

Akreditované studijní obory DSP

Pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 8. 2019 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika zde [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete zde [*.doc]

Speciální pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 8. 2019 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika zde [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete zde [*.docx]

Hudební teorie a pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 8. 2019
 • Stručná charakteristika zde [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete zde [*.docx]

Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

 • Akreditace platná do 31. 8. 2019 (dobíhající tříleté studium)
 • Stručná charakteristika zde [*.rtf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete zde [*.doc]
 • Individuální studijní plán a hodnocení studia DSP KVV zde [*.doc]

Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

 • Akreditace platná do 31. 8. 2024 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika zde [*.docx]
 • Podrobné informace o studiu naleznete zde [*.doc]
 • Individuální studijní plán a hodnocení studia DSP KVV zde [*.doc]

Didaktika literatury

 • Akreditace platná do 31. 3. 2020
 • Stručná charakteristika zde [*.pdf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete zde [*.pdf]
 • Individuální studijní plán zde [*.pdf]

Didaktika informatiky

 • Akreditace platná do 31. 8. 2020
 • Stručná charakteristika zde [*.pdf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete zde [*.pdf]

Předsedové oborových rad DSP

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11

585635001,585635301
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36

585635257
Univerzitní 3, 5
místnost: 2.24

585635443, 585635447
Univerzitní 3, 5
místnost: 4.20

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.61

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.62

Informace pro studenty DSP

Státní doktorské zkoušky

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není zkouška vyhlášena.

Pedagogika

Vzor struktury a obsahu – Teze disertační práce DSP Pedagogika zde [*.doc].

Požadavky ke státní doktorské zkoušce [*.doc] - obor Pedagogika

Pedagogika
Education
Speciální pedagogika
Special Education
Výtvarná výchova
Hudební teorie a pedagogika
Didaktika literatury

Obhajoby disertačních prací

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není obhajoba vyhlášena.

Pedagogika
Education
Speciální pedagogika
Special Education
Výtvarná výchova
Hudební teorie a pedagogika
Didaktika literatury