Dobrovolnické aktivity

Naše fakulta podporuje a vítá dobrovolnické aktivity našich studentek a studentů. Zároveň dáváme všem případným dobrovolníkům možnost získat za jejich působení kredity. Dobrovolnické praxe najdete ve STAGu jako povinně volitelné či volitelné předměty otevřené studujícím většiny studijních programů, viz níže.

Pokud si nebudete vědět rady, jak své dobrovolnické aktivity na kredity „přetavit“, obraťte se prosím na studijní oddělení PdF UP nebo na paní proděkanku Petru Šobáňovou.  

Doporučujeme také sledovat Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci, jež pravidelně sdílí nabídky na dobrovolnictví ve spolupráci s různými neziskovými subjekty. Děkujeme, že pomáháte!

Předmět Dobrovolnická praxe

Smyslem předmětu je motivovat studující k dobrovolnické činnosti a službě komunitě. Dobrovolnictví v souladu s pojetím této činnosti na Univerzitě Palackého vnímáme jako součást učící se zkušenosti, jež významně formuje osobnost studenta nebo studentky. Dobrovolnictví na PdF UP je přirozeně spojeno se vzděláváním a sociální interakcí, tedy se službou lidem. Touto formou chceme studentky a studenty motivovat, aby rozvíjeli své pedagogické a sociální dovednosti a aby svou aktivitou reagovali na konkrétní potřeby společnosti a komunity.

Dobrovolnictví studentek a studentů na PdF UP je spojeno se zaměřením studijních programů fakulty (obvykle má tedy charakter edukativní činnosti nebo činnosti, během níž studující věnují svůj čas službě dětem, mládeži, dospělým nebo seniorům) a znamená bezplatné poskytování služeb ostatním lidem. Přirozeně sem spadá také pomoc lidem v nouzi a při mimořádných krizových událostech, jako je pandemie, vypuknutí války a uprchlická vlna, pomoc lidem během přírodní katastrofy apod.

Bližší informace včetně podmínek pro splnění předmětu Dobrovolnická praxe naleznete na portále U21. Zde si můžete stáhnout stručnou oporu s objasněním pojmů a s příklady, stejně jako formulář k potvrzení dobrovolnické praxe. Níže najdete zkratky, pod kterými předmět dobrovolnictví najdete ve STAGu.

V prezenční formě:

  • Dobrovolnická praxe 1 (PDF/DOP1@)
  • Dobrovolnická praxe 2 (PDF/DOP2@)
  • Dobrovolnická praxe 3 (PDF/DOP3@)

V kombinované formě:

  • Dobrovolnická praxe 1 (PDF/KDP1@)
  • Dobrovolnická praxe 2 (PDF/KDP2@)
  • Dobrovolnická praxe 3 (PDF/KDP3@)  

Dobrovolnické centrum UP

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice. Jeho posláním je zprostředkovat kontakt mezi studentským a akademickým prostředím a institucemi, jež zajišťují pomoc lidem, kteří ji potřebují.  

Více informací o Dobrovolnickém centru UP najdete na jeho webových stránkách.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)