Kontakt

585635330
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24

585635007
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.43
Úřední hodiny:
Středa: 9.00-11.00 a 13.00-14.00,
jinak dle domluvy

Informace o programu

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PdF UP.

Studium je podle uvedeného zákona tříleté nebo čtyřleté.

Studium je realizováno v prezenční a v kombinované formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Student – absolvent tak prokazuje připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Akreditované studijní programy a obory


Akreditované studijní programy

Pedagogika

 • Akreditace platná do 3. 9. 2022
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Speciální pedagogika

 • Akreditace platná do 3. 9. 2022
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Hudební teorie a pedagogika

 • Akreditace platná do 3. 9. 2022
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Akreditované studijní obory

Pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.doc]

Speciální pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.docx]

Hudební teorie a pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.docx]

Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající tříleté studium)
 • V tomto studijním oboru již neprobíhá ani nebude probíhat přijímací řízení.

Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.docx]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.doc]

Didaktika literatury

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024
 • Stručná charakteristika ZDE [*.pdf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.pdf]

Didaktika informatiky

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024
 • Stručná charakteristika ZDE [*.pdf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.pdf]

Pozvánka na den otevřených dveří