Správa webových stránek

 • pracovníci centra se podílejí na technické správě webových stránek fakulty. Požadavky na změny na webových stránkách jsou přijímány výhradně prostřednictvím helpdesku.
 • poskytujeme taktéž podporu administrátorům webových stránek kateder, ústavů a center. Podpora se týká uvedených oblastí:
  • technické zajištění provozu - vytvoření základní struktury webové stránky dle dodaných podkladů příslušného pracoviště v českém jazyce i v dalších jazykových mutacích webových stránek
  • převedení webové stránky do ostrého provozu - na žádost administrátora webové stránky pracoviště zadanou prostřednictvím helpdesku
  • správa dílčích částí webových stránek pracovišť - např. kontakty, pata stránek ad.
  • metodická podpora administrátorů - provádíme zaškolení a podporu administrátorů webových stránek pracovišť, Wiki UP pro adminstrátory webových stránek
 • požadavky do sekce Aktuality na hlavní webové stránce fakulty vytvářejte prosím prostřednictvím helpdesku - zde je samostatná kategorie
 • požadavky na přidání akce do univerzitního kalendáře provádějte pomocí webového formuláře

Studijní agenda STAG

CIVT PdF UP poskytuje provozní (technickou) podporu provozu systému studijní agendy STAG. Jedná se především o tyto činnosti:

 • Jednorázové blokace místností a učeben provádějte prosím prostřednictvím formuláře, požadavky prosím zasílejte přes HELPDESK - STAG PdF. Není možné touto cestou provádět blokace pro zápočty příp. zkoušení.
 • Správu číselníku osob (doplňování externistů je v kompetenci Mgr. Dagmar Zdráhalové).
 • Správa číselníku místností a učeben (úpravy kapacit apod.).
 • Řešení problémů při vytváření či správě studijních plánů.
 • Řešení problémů při navádění, správě a kopírování předmětů.
 • Apod.

Nápověda k systému STAG (děleno dle jednotlivých uživatelských rolí):

 

Kopírování pro zaměstnance

Zaměstnanci PdF UP mají k dispozici 4 kopírovací a tisková centra. Dvě jsou umístěna v hlavní budově PdF UP  - Žižkovo nám. 5. První se nachází v přízemí vedle podatelny, další pak ve 4. patře na Ústavu cizích jazyků.  Další provozujeme v budově Uměleckého centra a další na budově v ulici Purkrabská. 

Aby mohli zaměstnanci využívat kopírovacích a tiskových služeb provozovaných PdF UP je nutné, aby:

 • měli vytvořen účet v systému SafeQ,
 • měli vloženou aktuálně platnou zaměstnaneckou kartu v systému SafeQ (i nově vydanou např. v případě poškození či ztráty), v těchto případech je nutné kartu fyzicky doručit,
 • ve výše uvedených záležitostech kontaktujte prosím dr. Bártka,
 • měli nainstalován tiskový klient SafeQ, v této věci kontaktujte prosím Ing. Weberovou prostřednictvím HELPDESKu.

Zaměstnanecký kredit

Vždy k 1. dni nového měsíce je všem interním zaměstnancům (kteří mají zřízen účet v systému SafeQ) navýšen kredit na kopírovací a tiskové služby ve výši 200,- Kč.

Při vyčerpání periodického kreditu je možné kredit na kartě zaměstnance navýšit z prostředků příslušného pracoviště či projektu. Je nutné doložit kopii potvrzené žádosti s podpisem a razítkem ekonomického oddělení PdF UP (tuto stačí doručit elektronicky - vyřizuje dr. Bártek).

Kredit nelze převádět mezi jednotlivými zaměstnanci pracoviště.


Elektronický přístupový systém

V případě, že byla zaměstnanci vydána nová zaměstnanecká karta, probíhá automatická aktualizace jeho přístupových práv do budovy a místností, příp. částí PdF UP s chráněným přístupem. Standardně se jedná o vstup do prostor PdF UP přes turnikety ze Třídy 17. listopadu, parkoviště PdF UP situovaného u PřF UP a vstupy do kopírovacích center.  Karta by měla být plně funkční nejpozději následující den. V případě nefunkčnosti karty se prosím obracejte na dr. Bártka. V těchto případech není nutné kartu fyzicky doručit.

Kopírovací a tiskové služby v rámci PdF je nutné aktivovat samostatně, opět prostřednictvím dr. Bártka viz předchozí informace.

Ostatní databáze (Menza a pod.) nespravujeme, zde je nutné obracet se na CVT.

Parkoviště PdF UP

 • Při vjezdu na parkoviště PdF UP situovaného u PřF UP přiložte kartu ke snímači a vyčkejte prosím až závora dokončí pohyb a zastaví se v horní úvrati. Pokud tak neučiníte, závora zůstává otevřená až do průjezdu dalšího vozidla.

Kopírování a tisk pro studenty

CIVT PdF UP provozuje kopírovací a tiskové centrum pro potřeby studentů a to ve velmi příznivých cenách. V počítačovém sále N23 je k dispozici jak WB kopírování/tisk, stejně tak plně barevné kopírování/tisk. Kopírovací centrum mohou využít i zaměstnanci PdF, je však nutné použít dobíjecí automat ke vložení kreditu. 

Užitečné odkazy

Fotogalerie

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)