25. 2. 2021

Na počátku tohoto roku byla v rámci projektu IGA_PdF_2020_002: Sestavení a verifikace monotematického souboru textů s tematikou šoa vydána Antologie textů s tematikou šoa pro 6.–9. ročník základních škol s metodickým dodatkem....

24. 2. 2021

Ústav cizích jazyků zajišťuje komplexní, moderní a prakticky zaměřenou výuku pro budoucí učitele anglického a německého jazyka na základních školách. Jazykové vzdělání, které poskytuje, je zaměřeno nejen na osvojování znalostí,...

24. 2. 2021

Již několik měsíců, s přestávkou v období léta prakticky rok, nemohou umělecké instituce řádně realizovat svůj klasický program. Muzea i galerie se snaží na současnou situaci reagovat, a tak se jejich program modifikuje. Diváci se...

23. 2. 2021

Vážené a milé studentky, studenti, jak jste byli informováni hromadným emailem, máte nyní možnost za dobrovolnické aktivity získat kredity v podobě nově vytvořených praxí.

23. 2. 2021

Martin Kudláček z fakulty tělesné kultury, Jiří Lach z filozofické fakulty, Tomáš Opatrný z přírodovědecké fakulty a Martin Procházka z fakulty zdravotnických věd, to je čtveřice jmen kandidátů, kteří se chtějí účastnit volby...

17. 2. 2021

Celkem 82 ocenění udělil rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller za akademické práce, odborné publikace a sportovní výkony. Vyhlášení výsledků studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za uplynulý rok je...

15. 2. 2021

Rozhovor s děkankou fakulty prof. PaedDr. Libuší Ludíkovou, CSc., o letním semestru a aktuálních tématech oblasti vzdělávání a přípravy budoucích pedagogických pracovníků.

11. 2. 2021

Před začátkem letního semestru jsme se sešli s proděkanem pro studijní záležitosti Mgr. Pavlem Neumeisterem, Ph.D. Zajímali jsme se o to, jak budou probíhat pedagogické praxe v letním semestru, povídali jsme si ale také o...

8. 2. 2021

Vedení PdF UP tímto oznamuje těm, kteří si v tomto akademickém roce máte zadávat své kvalifikační práce, že s ohledem na komplikace způsobené mimořádnými opatřeními bylo rozhodnuto o prodloužení mezního termínu odevzdání zadání...

5. 2. 2021

Po uzavření škol v roce 2020 se výuka přesunula do online světa. Pro všechny je toto období velmi těžké, ovšem pro mnoho dětí ze základních škol je distanční výuka obzvláště náročná a potřebují podporu a pomoc. Proto vznikla...