Aktuální vypsaná výběrová řízení

 • seznam a podrobné požadavky (pokud sekce neobsahuje informace, není vypsáno výběrové řízení)

Děkanka Pedagogické fakulty UP v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa 

Tajemníka / tajemnice fakulty

Základní charakteristika činnosti:

Jmenovaná pozice podle § 32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Manažer na této pozici řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkanky fakulty.

 

 • koordinace finanční, provozní a organizační agendy fakulty;
 • zpracování rozpočtu fakulty, sledování a vyhodnocování jeho čerpání;
 • koordinace a kontrola čerpání finančních prostředků na pracovištích fakulty;
 • posuzování dodavatelsko-odběratelských vztahů z ekonomického hlediska;
 • spolupráce na řízení zakázek fakulty po ekonomické stránce.

 

Požadujeme:

 

 • VŠ vzdělání ekonomického směru, požadovaný titul Ing. nebo Mgr.;
 • znalost problematiky hospodaření veřejné vysoké školy, praxe v oboru ekonomického řízení výhodou;
 • schopnost orientace v právních normách, zejména: Zákon o vysokých školách, Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník práce, Zákon o účetnictví, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmu právnických a fyzických osob apod.;
 • schopnost koncepční práce v oblasti financování, tvorby rozpočtu, projektových a investičních akcí;
 • schopnost systémové koordinace práce a samostatného tvůrčího řešení problémů;
 • zkušenosti se softwarovými produkty pro ekonomickou agendu (přednostně SAP), výhodou je znalost softwarových aplikací pro studijní informační systém (např. STAG);
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka (anglický jazyk výhodou);
 • spolehlivost, zodpovědnost, analytické myšlení;
 • dobré komunikační schopnosti;
  • dobrá uživatelská znalost práce s PC;
  • morální a občanská bezúhonnost.

   

  Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 nebo dle dohody

   

  Přihláška musí obsahovat:

   

  • motivační dopis;
  • koncepci modelu řízení ekonomické a správní agendy fakulty;
  • strukturovaný profesní životopis zaměřený na pracovní aktivity;
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
  • osvědčení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, ve výjimečném případě, pracovní pozici bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

   

  Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 30. 06. 2019 na adresu:

   

  UP Olomouc - Pedagogická fakulta

  Personální oddělení

  Zn: Výběrové řízení

  Žižkovo nám. 5

  771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

   

  Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju.

Kontakt

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.07