Kontakt

Mgr. Tereza SUCHOMELOVÁ

585635809

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45B


Vyplácení stipendií studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se řídí platnými předpisy, zejména pak Stipendijním řádem Univerzity Palackého v Olomouci  a Stipendijním řádem Pedagogické fakulty [*.pdf] Univerzity Palackého v Olomouci.


Na úrovni Univerzity Palackého

Na úrovni Univerzity Palackého jsou vyplácena tato stipendia:

  • Sociální stipendium na UP je upraveno čl. 8 Stipendijního řádu UP č. R-A-18/01.
  • Ubytovací stipendium na UP je upraveno čl. 9 Stipendijního řádu UP č. R-A-18/01.
  • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách.

Informace lze získat u referentky rektorátu UP paní Moniky Smitkové ( monika.smitkova@upol.cz 585631014).

Na úrovni Pedagogické fakulty UP

  • Stipendia
    • prospěchové stipendium, 
    • doktorské stipendium,
    • stipendium na podporu studia v zahraničí a
    • stipendium na podporu studia v České republice.
  • Mimořádná stipendia
    • stipendium za činnost konanou nad rámec studijních povinností, 
    • stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí aktivity, 
    • stipendium za vynikající sportovní výsledky,
    • fakultní sociální stipendium, 
    • ročníkové stipendium pro doktorské studijní programy a
    • stipendium za úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)