Dny vědy a umění 2023

Srdečně vás zveme na Dny vědy a umění, které pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci!

 

NÁZEV AKCE PRACOVIŠTĚ MÍSTNOST A BUDOVA DATUM A ČAS AKCE KONTAKTNÍ OSOBA ANOTACE
Badatelská výuka pro žáky ZŠ na téma „Tajemství ukrytá v horninách aneb jak to všechno víme? Katedra biologie Purkrabská 2, učebna 3.03

11. 5., 9:00–11:00

16. 5., 9:00–10:00 

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D. Výukové aktivity s prvky badatelské výuky pro žáky přihlášených základních škol (v tuto chvílu dvě školy) zaměřené na metody poznávání v geologii (paleoekologické interpretace prostředí, absolutní a relativní určování času v geologii)
Inovativní přístupy v primárním vzdělávání  Katedra primární a preprimární pedagogiky ZŠ Jungmannova, Litovel 16. 3., čas bude upřesněn Mgr. et Bc. Marcela Otavová, Ph.D. Edukační odpoledne věnované rodičům dětí základní školy. Na akci je nutno se přihlásit.
Veřejné obhajoby IGA grantů Oddělení vědy a výzkumu Žižkovo náměstí 5, malá aula 22. 3., 8:30 Mgr. Věra Benešová V průběhu celého dne budou probíhat veřejné obhajoby IGA grantů na Pedagogické fakultě UP.
„Hnízdo“ – textilní workshop Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, ateliér textilu 23. 3., 14:00–18:00 Mgr. et MgA. Pavla Žeravíková Workshop je určen pro rodiny s dětmi, studenty a budoucí pedagogy. Účastníci si vytvoří textilní objekt, při jehož tvorbě se cíleně budeme inspirovat konstrukcí tvarů v přírodě – drobnými stavbami a schránkami živočichů či konstrukcí těl rostlin.  Kapacita ateliéru je omezená, nutno se předem přihlásit.
Setkání se zástupci ARPOK Katedra primární a preprimární pedagogiky Žižkovo náměstí 5, učebna P31 12. 4., 10:30–12:00 Mgr. Alena Srbená, Ph.D. ARPOK je vzdělávací organizace, která se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa. Na setkání bude představeno, jak lze tato témata aplikovat do mateřské a základní školy. Akce je určena pro zájemce z široké veřejnosti, kapacita omezena, je nutné se přihlásit. Počet účastníků je omezen, prosíme zájemce o registraci na e-mail alena.srbena@upol.cz.
Setkání se zahraničními vyučujícími Katedra primární a preprimární pedagogiky Žižkovo náměstí 5, učebna P25 27. 3., 12:15–14:00 Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. Představení vzdělávacího systému vybrané země Evropy, následná diskuze. Akce je určena pro zájemce z široké veřejnosti, kapacita omezena, je nutné se přihlásit.
Komentovaná prohlídka výstavy Skrytá krása Katedra výtvarné výchovy Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5 4. 4. a 6. 4., 15:30 Mgr. et Mgr. Jiří Černý, Ph.D. Komentovaná prohlídka aktuální výstavou Skrytá krása nechá nahlédnout do knižní kultury středověku. Pedagog Katedry výtvarné výchovy a kurátor Vlastivědného muzea v Olomouci Jiří Černý představí středověké rukopisy z muzejních sbírek, které byly doposud uzamčeny v trezorech a které jsou z velké části veřejnosti ukázány vůbec poprvé. Účastníci prohlídky se dozví, kolik různých rukou se podílelo na vzniku knihy a jaké se používaly materiály. Představíme si různé typy knižní výzdoby a budeme se ptát po funkci vystavených rukopisů. Třešničkou na dortu bude vzácný rukopis Olomoucké knihy věšteb, který je jako jediný z vystavených exemplářů psaný v němčině a nese vypodobnění různorodých zvířat. Akce je určena pro zájemce z řad široké veřejnosti a je bezplatná. Studentky a studenti jsou vítáni.
Mindfulness techniky pro zvládání a zmírnění stresu pro studenty a pedagogy Katedra psychologie a patopsychologie Žižkovo náměstí 5, učebna P37 Datum bude upřesněno, odloženo z důvodu nemoci Mgr. Barbora Kvapilová Mindfulness meditace pomáhá rozvíjet všímavost přítomného okamžiku, co se děje uvnitř nás a kolem nás, bez posuzování a s laskavostí. Prosíme případné zájemce o účast, aby se hlásili na e-mail barbora.kvapilova@upol.cz.
Sociálně-právní poradenství v zrcadle času Ústav pedagogiky a sociálních studií Žižkovo náměstí 5, učebna P6 18. 4. 13:00–15:00 JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D., Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. Sociálně-právní poradenství je cestou k řešení každodenních, ale i obtížných situací vyžadujících odbornou pomoc. Workshop bude zaměřen především na aktuální změny v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací poradenské činnosti. Kapacita 32 osob.
Den zdraví na Pedagogické fakultě Univerity Palackého v Olomouci – 9. ročník interaktivní vzdělávací konference a workshopu s podtitulem Zdravotní gramotnost – cesta ke zdraví Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Katedra antropologie a zdravovědy ve spolupráci s dalšími subjekty Žižkovo náměstí 5, malá aula  19. 4., 8:30–16:30 doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., PhDr. Tereza Sofková, Ph.D. Po pauze způsobené pandemií Covid-19 navazujeme na tradiční odborně edukační akci Den zdraví, která se poprvé uskutečnila v roce 2012. Akce je určena odborníkům v oblasti podpory zdraví, výchovy ke zdraví, rozvoje zdravotní gramotnosti a prevence nemocí a rizikového chování. Cílená je také pro pedagogy z edukační praxe, studenty učitelství a zájemce o tuto problematiku.  Akce kombinuje přednáškovou část i interaktivní workshopy. Bohatý je také doprovodný program. Tematické oblasti se vtahují ke zdravotní gramotnosti ve výchově a vzdělávání; sexuálně-reprodukčnímu zdraví; první pomoci, diagnostice tělesného složení; dentální hygieně; očkování aj. Registrovaní účastníci obdrží certifikát. Akce je bezplatná.
EME 2023: Výzvy primárního vzdělávání v matematice jako součást učitelství pro 21. století Katedra matematiky Žižkovo náměstí 5, velká aula 19.–21. 4. doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D. Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a v pregraduální přípravě budoucích učitelů pro 1. stupeň základních škol. Více na webu.
Seminář doktorandů DSP Hudební teorie a pedagogika Katedra hudební výchovy Univerzitní 3–5, zasedací místnost 3.42 20. 4., 14:00 prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. Prezentace výsledků výzkumu uskutečňovaného v kontextu dizertačních prací studentů DSP Hudební teorie a pedagogika. Workshop bude zaměřen na aplikaci elektronických informačních zdrojů a on-line prezentace výsledků výzkumu v oblasti hudební kultury. 
Jak pracovat s náročným chováním dětí Katedra psychologie a patopsychologie Žižkovo náměstí 5, učebna P37 20. 4., 16:00–18:00 Mgr. Radka Hájková V kurzu budou posluchači seznámeni s přístupem positive behavior support. Vysvětlíme si kroky vedoucí k funkčnímu hodnocení chování, na videoukázce si posluchači vyzkouší sběr dat o chování, na jejichž základě určí jeho primární funkci. Představíme si různé proaktivní i reaktivní strategie, které mohou vést k eliminaci nežádoucího chování. Kurz je pouze ochutnávkou daného přístupu, ke konci budou posluchačům předány odkazy, kde dále se mohou v daném přístupu vzdělávat, nebo kde mohou najít odbornou podporu. Počet účastníků max 25.
Technologie v řízení outdoorových her Ústav pedagogiky a sociálních studií Bezručovy sady (přesné místo bude sděleno přihlášeným účastníkům před konáním workshopu, v případě nepřízně počasí využijeme náhradní prostory v budově PdF UP na Žižkově nám. 5) 24. 4., 14:00–17:00 Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D. Workshop pod vedením Mgr. Petra Sedláře (DDM Helceletova, Brno) představí několik technických a softwarových řešení, která vznikla „na míru“ potřebám organizátorů větších (terénních) her, typicky uváděných v rámci táborových programů nebo nejrůznějších kurzů. Cílem setkání je zahrát si pár her a společně odpovědět na otázku, co technologie do jejich logistiky a dramaturgie přinášejí. Kapacita 24–30 účastníků, přihlášení přes Google formulář.
Multižánrová performance studentů KHV Katedra hudební výchovy Univerzitní 3–5, Kaple Božího těla 3. 5., 18:00 Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D. Multižánrový koncert studentů KHV bakalařského a navazujícího studijního programu, koncert bude orientovat do oblasti nonartificiální hudby. Studenti budou aplikovat své hudební interpretační dovednosti individuální a skupinovou formou s využitím akustických nástrojů i digitálních technologií. Součástí bude i prezentace autorské hudební tvorby studentů. 
Dobré otázky pro environmentální výchovu Katedra primární a preprimární pedagogiky Centrum ekologických aktivit – Sluňákov, Horka nad Moravou 17. 5., 9:15–16:00 Mgr. Alena Srbená, Ph.D. Víte, že způsob, jakým učitel klade otázky ovlivňuje nejen to, jak se žáci učí, ale i to, jak se cítí? Chcete navíc podpořit u žáků zvídavost, kreativitu, spolupráci a chuť se učit? Přijďte si vyzkoušet metodu „dobrých“ otázek, která vychází z konceptů Petra Sullivana a Pat Lilburnové. Pro účastníky je připravena také metodická publikace. Akci pořádá Centrum ekologických aktivit – Sluňákov a zaštiťuje katedra primární a preprimární pedagogiky.
Seminář je podpořen projektem a pro účastníky zdarma.
Elektronická přihláška je na webových stránkách:
https://slunakov.cz/seminare/
Ilustrátorský workshop s Kateřinou Janků Oddělení komunikace PdF UP Univerzitní 3–5, ateliér kresby 23. 5., 14:30–16:15 Bc. Kateřina Janků

Přijďte si uvolnit ruku a fantazii různými tvary v kombinaci s pestrými barvami. Jedná se o volnější a hravou tvorbu s papírem, pastelkami a barvami. Věková hranice ideálně 18–35 let. Kapacita 12 osob. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, https://www.artyden.cz
Registrace na e-mail: alzbeta.gregorova@upol.cz.

Be_on the Screen Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, podkroví konviktu 2. 6., 9:00 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Celodenní program přehlídky nabízí otevřený ateliér pro děti a teenagery; pro dospělé a dospívající účastníky (od 15 let) jsou připraveny rovněž workshopy, na něž srdečně zveme všechny zájemce z řad učitelů a učitelek. Na večerní program je vstup bez registrace, na workshopy je potřeba se přihlásit. Součástí přehlídky je slavnostní předávání ocenění, jež se uskuteční 2. června 2023 od 16 hodin v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Kompletní program a bližší informace na webu.
Open studio pro děcka a teenagery Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, ateliér kresby 2. 6. 2023, 13:00–15:30 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Otevřený ateliér bude plně k dispozici mladším dětem a teenagerům, pro něž budou přichystány jednoduché tvůrčí aktivity. Je možné kdykoliv přijít i odejít, pedagogický dohled, výtvarný materiál a vlídné vedení budou připraveny. Jednotlivci se nemusejí předem hlásit, větší skupiny prosíme, aby se předem nahlásily na e-mail beonthescreen@upol.cz.
Workshop Robot jako umělec (Tomáš Arnold, Petra Šobáňová & Sára Lipnerová) Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, ateliér kresby 2. 6. 2023, 9:00–12:00 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Propojte své umělecké nadání a vyjadřování s digitálními nástroji a postupy uplatňovanými v IT. Vyzkoušíte si různé programovací postupy, programovatelné roboty a digitální nástroje, a poznáte tak možnosti jejich kreativního využití. Společně se zamyslíme nad využitím digitálních dat v umění a jejich převedení do pedagogické praxe. Workshop bude nabízet pracovní stanoviště s jednotlivými pomůckami (ozoboti, roboti Sphero, Arduino) a nabídkou úloh. Zájemci s notebookem si vytvoří vlastní netartový projekt v podobě html koláže. Přihlášení zde.

Workshop Kreslená animace s Pavlou Baštanovou Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, seminární pracovna 2. 6. 2023, 13:00–15:30 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Workshop povede Pavla Baštanová, animátorka, umělkyně a vyučující na KVV PdF UP v Olomouci. Pavla Baštanová je absolventkou UMPRUM (oboru Filmová a televizní grafika) a UTB ve Zlíně (oboru Klasická animovaná tvorba); ve své práci se věnuje převážně animaci a ilustraci a právě na tyto tvůrčí oblasti se zaměří její workshop. Představíme si jednu z volně dostupných a kvalitních aplikací pro kreslenou animaci Flipaclip. Ukážeme si základní principy animace a vyzkoušíme si je přímo v aplikaci. Cílem workshopu je nabídnout dostupné nástroje na využití animace ve výuce. S sebou si přineste smartphone nebo tablet se staženou aplikací Flipaclip. Na místě budou také nějaké tablety s aplikací k zapůjčení. Přihlášení zde.

Workshop Využití mobilních aplikací ve výtvarné edukaci s Šárkou Coganovou Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, ateliér grafického designu 2. 6. 2023, 13:00–15:30 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Workshop povede zkušená pedagožka Šárka Coganová, jež působí na ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou a jako lektorka na KVU PF UJEP. Teoretická i praktická část jejího workshopu bude zaměřena na možnosti vnesení prvku dynamiky do statického obrazu pomocí úprav fotografií v konkrétních mobilních aplikacích. Cílem je integrace jednotlivých médií a vizuálně obrazných prvků do vlastního mediálního projektu, který si zachová v rámci vytvořeného média i tématu svůj výraz. Představené postupy ukážou, že obrazová média nabízejí bohaté tvůrčí činnosti založené na experimentování, kdy je žák veden fyzicky nenáročným způsobem k odvaze uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a k zapojení se — na své odpovídající úrovni — do procesu digitální tvorby a komunikace. Postupy budou demonstrovány na výtvarném námětu Město nejen v liniích, pracovat budeme s aplikací Photo Editor. Účastníci budou potřebovat vlastní mobilní telefon. Prosíme o stáhnutí níže uvedených aplikací: systém Android/ Photo editor Pro – Polish; systém Apple/ Photo editor Pro – Polish – volně dostupná aplikace má omezené funkce – doporučujeme pracovat v souladu s aplikací Snapseed (prosíme stáhnout obě). Přihlášení zde.

Be_on the screen and stay creative | Prezentace výstupů přehlídky, vystoupení hostů a slavnostní předávání ocenění Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, filmový sál 2. 6. 2023, 16:00–18:00 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Během slavnostního podvečera budou předána ocenění vybraným účastníkům a účastnicím a bude představena virtuální výstava všech zaslaných projektů.
Performance uskupení SKOVKA a projekce studentských počinů Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, 3. patro 2. 6. 2023, 18:00–19:00 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. SKOVKA je intermediální experimentální projekt hudebníků a performerů*rek. Zvukovou složku tvoří konfrontace analogového syntezátoru s pohybovou sekcí a celkovou atmosféru dokresluje vizualista pomocí živé projekce promítané na bílé oděvy performerů.
Networking u sklenky vína Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, 3. patro 2. 6. 2023, 19:00 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.  
DJ party a audiovizuální performance | DJ Nikolas Vidras & projekce Matěje Baláka Katedra výtvarné výchovy Univerzitní 3–5, 3. patro 2. 6. 2023, 20:00–22:00 doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.  
Komentovaná prohlídka Hanáckého muzea v přírodě Katedra výtvarné výchovy Areál Hanáckého muzea v přírodě, Příkazy 12. 5. Mgr. et Mgr. Silvie Novotná Komentovaná prohlídka kurátora sbírky Hanáckého muzea v přírodě (Příkazy) je určena pro vysokoškolské studenty, učitele z praxe i širokou veřejnost se zájmem o oblast muzejnictví, edukace v kultuře, historii, etnografii, výtvarné umění apod. Bude zaměřena na způsoby prezentace sbírkového materiálu, problematiku uchovávání sbírek a aktuální problémy vztahující se k tematice muzeí v přírodě. Akce není určena pro rodiny s dětmi. Na událost je nutné se přihlásit na e-mailu silvie.novotna@upol.cz. Kapacita je 15 osob, akce je bezplatná. Zájemci mohou využít autobus č. 302 ze zastávky Na Střelnici v Olomouci, odjezd v 8:14. Může se stát, že prohlídka začne o trochu dříve, než v 9 hodin – záleží na čase, kdy se podaří přesun z autobusové zastávky ke skanzenu.
Komentovaná prohlídka slavnostního freskového sálu ZŠ Komenium Ústav cizích jazyků ZŠ Komenium, 8. května 29 4. 5., 16:00 Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. Komentovaná prohlídka slavnostního freskového sálu ZŠ Komenium proběhne pod vedením Radomíra Surmy, který tento sál po několik let restauroval a dovede o jeho jednotlivých prvcích velmi informovaně a poutavě vyprávět. Nutné přihlášení přes google formulář, kapacita je 60 osob.
Trendy v logopedii očima studentů Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu, Ústav speciálněpedagogických studií ŽIžkovo nám. 5, velká aula (případně N3, 12. 4.) a malá aula (13. 4.) + hybridní přenos ZOOM 12. 4., 15:00 a 13. 4., 14:30 prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Každoroční prezentace výsledků výzkumných a tvůrčích projektů absolventských diplomových praxí absolventského 5. ročníku studijního programu Logopedie.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)