Vážené uchazečky o studium, vážení uchazeči o studium,

následující stránka je pro vás průvodcem, který vám bude poskytovat aktuální informace k přijímacím zkouškám v návaznosti na omezení, které přináší nouzový stav v důsledku rizika pandemie COVID-19. Situace se od poslední zprávy zveřejněné dne 14. 4.2020 změnila či získala konkrétnější rysy, na základě kterých rozhodlo vedení Pedagogické fakulty UP v Olomouci přizpůsobit průběh přijímacích zkoušek vnějším omezením, která by mohla většině uchazečů bránit v účasti na přijímacích zkouškách.

V návaznosti na změnu harmonogramu maturitních zkoušek na středních školách a další omezení se vedení PdF UP rozhodlo upravit průběh přijímacích zkoušek tak, aby výše uvedená omezení komplikovala vaše přijetí ke studiu co nejméně.

Z uvedeného důvodu přistoupilo v souladu se zákonem č. 188/2020 Sb. – Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, k následujícím změnám:

Přijímací zkoušky se budou konat v termínech od neděle 14. 6. do pátku 20. 6. 2020.

V termínech 14. 6. 2020 a 16. 6. 2020 (pouze náhradní termín) budou konány písemné přijímací zkoušky. Tyto testy budou realizovány v podobě on-line testování uchazečů o studium.

V týdnu od 15. 6. 2020 do 20. 6. 2020 budou také realizovány ústní a talentové zkoušky, které vyžadují přítomnost uchazeče o studium. Tyto ústní a talentové zkoušky budou realizovány pouze pro studijní programy: Logopedie, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. Konkrétní podoba ústní a talentové zkoušky a požadavky na uchazeče budou zveřejněny do 15. května 2020 v záložce webu fakulty, Přijímací řízení, Administrativa  https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni. U všech ostatních studijních programů byly ústní a talentové zkoušky zrušeny.

Ti z Vás, kteří budou konat přijímací zkoušku, naleznou nejpozději do 29. května 2020 ve své elektronické přihlášce, v záložce Dokumenty, pozvánku k přijímací zkoušce, ve které bude stanoveno datum, čas a průběh (způsob konání) přijímací zkoušky.

Zároveň Vám pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek nabízíme vyzkoušet si on-line testy nanečisto. Zde především vyzkoušíte způsob testování, ověříte si možnost vlastního elektronického připojení a ověříte své znalosti. Tyto testy nanečisto proběhnou 30. května 2020. Podrobnější pokyny k on-line testům nanečisto naleznete od 23. května 2020 v záložce webu fakulty, Přijímací řízení, Administrativa https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/.

Dotazy zodpovíme na e-mailu libuse.lysakova@upol.cz.

Děkujeme za Vaši trpělivost a chceme Vás ujistit, že uděláme vše pro to, abychom toto nejisté období společně zvládli a mohli se setkávat v rámci studia v akademickém roce 2020/2021.