O České pedagogické společnosti (ČPdS)

Určení společnosti

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

Orgány společnosti

Nejvyšším orgánem je sjezd, konaný jednou za 2 roky, který volí některé členy do hlavního výboru. Funkcionáři hlavního výboru řídí společnost podle doporučení sjezdu. Regionálně je společnost rozdělena do poboček, jejichž vedoucí jsou zastoupeni v hlavním výboru.

Aktivity společnosti

Společnost vydává časopis Pedagogická orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy budoucích učitelů.

Pedagogická společnost pořádá konference zabývající aktuálními tématy výchovy a vzdělávání v naší zemi.

Podrobnější informace naleznete ve stanovách ČPdS.

Pedagogická společnost udržuje internetové stránky na adrese http://www.cpds.cz/.

Jak se stát členem společnosti?

Přihlášení můžete provést jedním z následujících způsobů:

Můžete se podílet na činnosti poboček, budete automaticky dostávat odborný časopis Pedagogická orientace a můžete se účastnit dalších aktivit společnosti. Jedinou povinností je uhradit roční členský příspěvek, jehož výši upravuje sjezd společnosti.

Návrhy, náměty a připomínky k této stránce posílejte na j.dostal@upol.cz

Výbor pobočky Olomouc a seznam členů

Předseda

doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., j.dostal@upol.cz

Místopředsedkyně

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D., alena.juvova@upol.cz

Členové výboru

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., stefan.chudy@upol.cz

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D., tomas.cech@upol.cz

Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., dominika.provazkova@upol.cz

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D., pavlina.castkova@upol.cz

 

Řádní Členové

Aktuální seznam řádných členů možno nalézt na stránkách ČPdS.

 

Prosím všechny členy o zasílání aktuálních informací (ukončení členství, změna jména, změna kontaktní e-mailové adresy, změna titulu apod.)

 

Kontaktní adresa:

 

doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Katedra technické a informační výchovy

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

tel.: 585635818

e-mail: j.dostal@upol.cz