Vedení katedry

Vedoucí katedry

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Tajemnice a zástupkyně vedoucího katedry

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D. - mateřská dovolená

Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. - pověřený zastupováním

Zástupce vedoucího katedry

Mgr. Jaromír Basler

Sekretariát

Mgr. Veronika Neumeisterová

Úterý: 7:30 - 15:00
Čtvrtek: 7:30 - 15:00
Pátek: 12:30 - 15:00

email: veronika.neumeisterova@upol.cz
tel: 585 635 802

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.78A

Lektoři interní

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.78A

Emeritní profesoři

prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.

email: stoffajan@seznam.cz
tel: 585 635 817

Lektoři externí

Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.

email: jan.kubricky@upol.cz
tel: 585 635 819
Researchgate

Ing. Iva Dvořáková, CSc.

email: dvorakova.kt@seznam.cz

Studenti DSP

Mgr. Hana Bučková

email: hana.buckova02@upol.cz
tel: 585 635 820
Researchgate

Mgr. Michal Mrázek

email: michal.mrazek@upol.cz
tel: 585 635 820
Researchgate

Mgr. Pavel Chrbját

email: pavel.chrbjat01@upol.cz
tel: 585 635 820
Researchgate

Mgr. Tomáš Dragon

email: tomas.dragon@upol.cz
tel: 585 635 820
Researchgate

Mgr. Vendula Budínová

email: vendula.budinova01@upol.cz
tel: 585 635 820
Researchgate

Xiaojun Wang

email: d005007@163.com
tel: 585 635 820

Mgr. Stanislav Hošek

email: stanislav.hosek01@upol.cz
Researchgate

Ing. Michal Kostka

email: michal.kostka01@upol.cz
Researchgate

Mgr. Katarína Zajacová

email: katarina.zajacova01@upol.cz
Researchgate