Učebna pro kreativní činnosti P110

Učebna pro kreativní činnosti tvoří zázemí pro kreativní činnost s tradičními i netradičními materiály, je vybavena počítačem, interaktivní tabulí a prostorově přizpůsobena pro tvořivou práci studentů. 

Počítačová místnost pro studenty N23

Pro potřeby práce studentů s výše uvedenými aplikacemi a systémy je jim v době mimo výuku k dispozici tato počítačová místnost, která je vybavena 40 pracovními stanicemi a 45 přípojnými místy včetně Wi-Fi. Na těchto pracovních stanicích jsou instalovány jednotlivé vyučované systémy a aplikace (Windows 7, MS Office 2016, Adobe Captivate, Adobe PhotoShop, Corel Draw, AutoCAD 2016 a 2017 apod.).

Studenti mají také on-line přístup ke studijním materiálům v rámci studijních opor v LMS Unifor či v systému CourseWare, které obsahují výklad v textové i PowerPointové podobě, interaktivní cvičení aj. Celý systém LMS Unifor je založen na interakci studenta a učitele. Řada přednášek je pro studenty nahrána do podoby videopřednášek s prezentacemi a je k dispozici na YouTube. Vybrané studijní materiály jsou rovněž dostupné prostřednictvím serverů Slideshare, cloudových úložišť Google Drive, Dropbox apod.

Laboratoř výpočetní techniky N35

Laboratoř je vybavena 24 kusy pracovních stanic pro studenty a jednou učitelskou pracovní stanicí. Jednotlivé pracovní stanice jsou vybaveny software (Windows 10, MS Office 2016, Virtual PC, VM Player, vSphere Client apod.) pro práci s virtualizačními a síťovými technologiemi. Součástí vybavení laboratoře je virtualizační centrum postavené na platformě VmWare verze 5.5, obsahující tři virtualizační servery, hypervizor, řadič diskového pole a optické rozvaděče. Další součástí laboratoře je i samostatná místnost obsahující cvičné pracovní stanice (PII, PIII, P4) a aktivní i pasivní prvky strukturované kabeláže, pro praktický nácvik dovedností souvisejících s hardwarovou konfigurací počítačů, počítačových sítí. Součástí vybavení laboratoře je interaktivní tabule a ozvučení.

Učebna výpočetní techniky P3

Učebna je vybavena 25 kusy pracovních stanic pro studenty a jednou učitelskou pracovní stanicí. Jednotlivé pracovní stanice jsou vybaveny software (Windows 7, MS Office 2016, Visual Studio.NET, Web Expressions, Front Page, MySQL, Statistica apod.) pro tvorbu softwarových a výukových aplikací, práci s databázovými systémy, tvorbu webových stránek a statistické zpracování dat. Součástí vybavení učebny je i databázový aplikační server. Součástí vybavení učebny je interaktivní tabule, ozvučení a sada dotykových zařízení (iPad).

Laboratoř multimediální a grafické tvorby P11

Laboratoř je vybavena 17 kusy pracovních stanic pro studenty a jednou učitelskou pracovní stanicí. Jednotlivé pracovní stanice jsou vybaveny software (Windows 7, MS Office 2016, Adobe Captivate, Adobe PhotoShop, Corel Draw, AutoCAD 2016 a 2017 apod.) pro grafickou a multimediální tvorbu a součástí vybavení učebny je také sada záznamových zařízení (digitální videokamery, fotoaparáty, vizualizéry a skenery) pro pořizování a úpravu audiovizuálních projektů. Součástí vybavení učebny je interaktivní tabule, ozvučení a videokonferenční zařízení Polycom.

Laboratoř N34

Je určena k praktické výuce předmětů zaměřených na oblast elektrotechniky a elektroniky s možným přesahem do základů automatizace i mechatroniky.  Laboratoř je vybavena základními měřicími přístroji (osciloskopy, generátory, čítače, měřiče U, I, P s propojením na PC, apod. i stavebnicemi míLab nebo výukový program EDISON).

Laboratoř N33

Je určena k výuce oborové (předmětové) didaktiky zaměřené na oblast elektrotechniky a elektroniky s možným přesahem do základů automatizace i mechatroniky. Laboratoř je vybavena kromě základních měřících  přístrojů především didaktickými stavebnicemi z různých oblastí elektrotechniky, elektroniky i automatizace (Merkur, Voltík, Boffin, míLab, EDU, ES-M01 , Elektrická laboratoř,  Stavebnice ČEZ, MEZ-Elektronik atd.).

Laboratoř speciálních didaktických praktik N31 Lego

Pro laboratorní výuku speciálních didaktických praktik jsou k dispozici moderní konstrukční stavebnice Lego: vybrané sady Lego DUPLO (předškolní pedagogika), Sady Lego WeDo a Lego WeDo II (pro první stupeň ZŠ), Lego MINDSTORMS EDUCATION (ve verzích RCX, NXT a EV3) pro ZŠ a ŠŠ. Učebna je vybavena 16ti stanicemi PC, sestavené modely se programují v sw Lego Education WeDo a sw Lego Mindstorms Education. Sady Lego MINDSTORMS EDUCATION NXT doplňují sety TETRIX a software ROBOTC. Pro datalogging lze vedle Lego kostek RCX, NXT a EV3 využít také datalogery LogIT s širokou škálou senzorů. Součástí učebny je také interaktivní tabule.

Laboratoř pro výuku materiálů a technologií - LMA

V laboratoři jsou prováděna praktická cvičení zaměřená na zjišťování mechanických technologických vlastností technických materiálů a na pozorování struktury vybraných materiálů. Při technologických cvičeních jsou demonstrovány dostupné technologické činnosti a jsou prováděny postupy využívané především při kontrole strojírenské výroby. K vybavení laboratoře náleží metalografické mikroskopy, Charpyho kyvadlové kladivo, tvrdoměry Brinell, Rockwell, Vickers, přístroj pro zkoušení mechanických vlastností materiálů tahem (řízený PC), k dispozici je pec umožňující dosažení teploty 1200 O C a další zařízení.

Učebna DKO a DDK

Učebna SEU

Strojní dílna pro zpracování kovového materiálu

Disciplína strojních mechanismů navazuje na disciplínu materiály a technologie a na stroje a zařízení. Tato speciální učebna je vybavena strojním zařízení určené pro zpracování kovových materiálů. Je vybavena základním strojním zařízením jako jsou vrtačka, soustruh, frézka, bruska a vodorovná obrážečka. Pro zpracování plechů je učebna vybavena tvářecími stroji pro stříhání, ohýbání plechů. Cílem vzdělávání je ukázat studentům jednotlivé druhy obrábění na těchto strojních zařízení, ale především je seznámit s jednotlivými druhy mechanismů, jejich stavbou a  funkcemi.