CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Proč mobility a CEEPUS?

 • Program CEEPUS podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.
 • Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.
 • Studenti Bc, Mgr. nebo Ph.D. studijních oborů získají stipendium na krytí nákladů spojených s pobytem na partnerské zahraniční univerzitě.
 • Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).
 • Jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru
 • Stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské země
 • Uznávání studia je dáno v projektech sítí
 • Společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů
 • Stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku za předpokladu zaštítění hostitelskou VŠ
 • Je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako freemover
 • Délka pobytu – od 1 měsíce
 • Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd. Studenti musí mít trvalý pobyt ve vysílající zemi, která je zapojena do LLP.

Kterých studijních oborů se mobility týkají?

Bakalářské studijní obory:

 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Magisterský studijní obor:

 • Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ

Doktorský studijní program:

 • Didaktika informatiky

Podrobnosti o studijních oborech lze získat v systému STAG.

V zahraničí mohou mít obory jiné názvy, musí být však příbuzné.

Katedra Technické a informační výchovy je členem sítě CEEPUS registrované pod číslem CIII-HU-0019-13-1718 s názvem International Cooperation in Computer Science. V uvedené síti jsou partnery tato pracoviště:

Albánie:

 • Canadian Institute of Technology

Rakousko:

 • Johannes Kepler University (JKU) Linz, Institute for Systém

Bulharsko:

 • Paisii Hilendarski Plovdiv Unviersity , Faculty of Mathematics and Informatics

Chorvatsko:

 • University of Rijeka, Faculty of Engineering, Department of Computing

Maďarsko:

 • Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics, Department of Programming Languages and Compilers
 • University of Szeged, Institute of Informatics

Makedonie:

 • University St. Kliment Ohridski - Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

Rumunsko:

 • "SAPIENTIA" UNIVERSITY of CLUJ NAPOCA, Faculty of Technical and Human Sciences, Târgu-Mures
 • “BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, Faculty of Mathematics and Informatics

Srbsko:

 • Polytechnical Engineering College, Subotica, Subotica Tech - College of Applied Sciences Department of Mathematics and Computation Science
 • University of Novi Sad, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad

Slovinsko:

 • University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science
 • University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Slovensko:

 • Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences
 • J. Selye University, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Economics
 • Technical University in Košice, Department of Computers and Informatics

Prezentace KTEIV pro zájemce o mobility

Jak se přihlásit: online přihlášky a aktuální výše stipendií na oficiálních stránkách zde

CEEPUS koordinátor

 • Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
 • E-mail: martin.havelka@upol.cz tel: 585 635 812