Zahraniční stáž Bergen - Norské fondy

Norsko, University of Bergen

V průběhu února a března 2016 se pracovníci Katedry technické a informační výchovy zúčastnili zahraniční stáže na University of Bergen, Institutions at the tertiary level of education, Faculty of Mathematics and Natural Sciences realizované za podpory Norských fondů a fondů EHP. Na základě úspěšného výběrového řízení v oblasti individuálních grantů byl grant udělen doc. PhDr. PaedDr. Jiřímu Dostálovi, Ph.D. a Mgr. Pavlína Částkové, Ph.D.

Hlavním cílem projektů bylo prostřednictvím zahraniční stáže akademických pracovníků vytvořit vhodné zázemí pro navázání spolupráce s partnerskou institucí a získání podkladů pro výzkumy realizované v rámci pracoviště. Součástí zahraniční stáže byl i job-shadowing na excelentním výzkumném pracovišti bioCEED. Zde se pracovníci seznámili s realizovanými projekty, způsoby řízení mezinárodních projektů a konzultovali možnosti propojení výzkumů zaměřených na specifické didaktické problémy. Navázáním zahraniční spolupráce se podařilo vytvořit prostor k užší spolupráci na úrovni fakultní i univerzitní, a to jak pro studenty, tak pro pedagogické pracovníky. Vytvořením další možnosti sdílení zkušeností, vedoucímu k možnému snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském prostoru bylo posíleny vzájemné institucionální i personální vztahy. Další informace o možnosti využití Norských fondů a fondů EHP jsou k dispozici zde