Letní škola pro pedagogické pracovníky

Letní škola techniky je primárně určena pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol.

Cílem kurzu je rozšířit povědomí účastníků o materiálech, výrobních postupech uplatnitelných v rámci realizace polytechnického vzdělávání v prostředí mateřské školy a na 1. stupni základní školy. Dále si klade za cíl seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jemné motoriky dětí předškolního věku a žáků prvního stupně prostřednictvím praktické tvůrčí činnosti. Program letní školy je složen ze čtyř modulů. První je zaměřen na tvoření s papírenskými a textilními materiály, následuje modul Tvoření s netradičními a kovovými materiály a Tvoření se dřevem a přírodními materiály. Poslední modul je zaměřen na konstrukční stavebnice a jejich uplatnění v předškolním a primárním vzdělávání. V akademickém roce 2017/2018 nebyla  letní škola realizována z důvodu rekonstrukce katedry, aktuální nabídka na další ročník bude zveřejněna na webových stránkách katedry. 

Ročník 2017

Katedra technické a informační výchovy pro učitele mateřských škol a učitele 1. stupně základních škol uskutečnila 14. 8. - 18. 8. Letní školu techniky, viz následující fotografie: