Příměstský tábor pro děti

Ročník 2018

Katedra technické a informační výchovy pořádala v letošním roce již druhý ročník příměstského technického tábora, do kterého se přihlásilo celkem 16 dětí. Zaměření technického tábora je směřováno na rozvoj technických dovedností, manuálních zručností a tvořivého potenciálu dětí, které zde zhotovují nejrůznější výrobky z tradičních, ale i netradičních technických materiálů. Důraz se klade na podporu individuálního postoje při plnění jednotlivých úkolů s cílem posilovat jejich cílevědomost, trpělivost a technický talent. Používání pracovních nástrojů a nářadí, získávání praktických zkušeností, plánování pracovních činnosti při zhotovení výrobků jsou hlavními pilíři technického tábora pro děti. Jsme rádi, že ohlasy jsou velmi pozitivní, a že roste zájem dětí, které se zde cítí velmi spokojené.

Za kolektiv, který se podílel na organizaci celé akce, bych rád touto cestou poděkoval všem rodičům za jejich důvěru a kladné hodnocení.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.

Ročník 2017

Minulý ročník příměstského tábora sklidil velký úspěch viz následující fotografie.