Katedra technické a informační výchovy realizuje každým rokem Technickou soutěž zaměřenou na tvůrčí technickou dovednost žáků základních škol Olomouckého kraje. 

Ročník 2018

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli!

V minulém roce vyhlásila Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci III. ročník technické soutěže, jež byla zaměřena pro žáky, kteří projevují tvůrčí technické dovednosti. Protože se tato soutěž velice osvědčila, rozhodli jsme se, že Vás znovu oslovíme a opět tak podpoříme tvůrčí technické myšlení a um žáků.

Čtvrtý ročník technické soutěže je pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, Ladislava Oklešťka, primátora Statutárního města Olomouc, doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., rektora UP Olomouc Prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. a děkana Pedagogické fakulty UP, doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-Paed.

I. kolo 20. března 2018

Finálové kolo proběhne v květnu 2018.

Vyhlašujeme soutěž; „Karneval“.

I. Kolo

Žáci, kteří se do soutěže zapojí, budou mít za úkol vyrobit dle svých možností a fantazie model karnevalové masky. Modely opět vyhodnotí členové Katedry technické výchovy. 

A)      Téma soutěže: Karnevalová maska (obličejová)

B)      Soutěž je určena: žákům 6. - 9. ročníků ZŠ (dívky a chlapci)

C)      Termín odevzdání výrobků: do 31. března 2018

D)    Hodnoticí kritéria:

  • výběr materiálu, složitost modelu,
  • úroveň technického zhotovení výrobku,
  • nápad a jeho funkčnost, design.

E)      Podmínky soutěže:

  • Zhotovení výrobku na dané téma z navrženého technického materiálu (kov, dřevo, plast a jiný materiál a jejich kombinace).
  • Žák, který se přihlásí do soutěže, musí zhotovit výrobek zcela sám a bez pomoci jiné osoby. Odborná porota bude klást na tento požadavek velký důraz.
  • Volbu a technické provedení (zhotovení) výrobku ponecháváme na osobním rozhodnutí 
  • a výběru žáka.
  • Výrobek musí být doručen poštou nebo osobně na Katedru technické a informační výchovy, řádně zabalen a označen jménem studenta, ročníkem a školou. Obálku označte heslem „SOUTĚŽ“.

F)        Přihláška:

-          Zájemci se mohou přihlásit do 15. února 2018 na email: ludek.kvapil@upol.cz nebo písemně.

Podrobné informace a vzor přihlášky ZDE

 

Ročník 2017

Již třetím rokem je Katedrou technické a informační výchovy realizovaná Technická soutěž, zaměřená na tvůrčí technickou dovednost žáků ZŠ Olomouckého kraje. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor Statutárního města Olomouc, doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., rektor UP Olomouc Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. a děkan Pedagogické fakulty UP, doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed.

Přihláška:

Zájemci se mohou přihlásit do 20. října 2017 na email: ludek.kvapil@upol.cz nebo písemně.