Konference TVV

Konference Trendy ve vzdělávání

Konference s názvem „Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a vzdělávací technologie“ je každoročně realizovanou akcí poskytující prostor pro prezentování výsledků z oblasti vědy, výzkumu a vývoje. Tematicky se zaměřuje se především na perspektivy technického vzdělávání v kontextu globálních změn a inovační tendence v oblasti předmětů zaměřených na informatiku a informační technologie.

V rámci konference jsou také prezentovány odlišně zaměřené příspěvky týkající se technického vzdělávání, informační výchovy a příbuzných oborů, podnětných odborných zdrojů pro didaktickou transformaci a tvorbu učiva a využití moderních didaktických technologií při výuce ostatních (libovolných) vyučovacích předmětů – matematika, jazyky aj. Přijímány jsou i příspěvky popularizačního charakteru. 

Konference je primárně určena nejen pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, ale i začínající vědecké pracovníky (Ph.D. studenty). Vítáni jsou též účastníci z příbuzných oborů a disciplín.

Ročník 2018

Termín konání: 16. 5. - 18. 5. 2018

Místo konání: Lázeňský dům Balnea - Lázně Slatinice u Olomouce

Zaměření konference:

 • Robotizace a digitalizace výroby jako výzva pro inovaci technického vzdělávání.
 • Obsah vzdělávání předmětu informatika aneb co, jak a koho učit?
 • Význam osobnosti učitele v době expanze digitálních vzdělávacích technologií do škol. 

Mezní termíny

 • 17. 2. 2018 – závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu (včasná registrace).
 • 24. 2. 2018 – potvrzení o akceptaci abstraktu (včasná registrace).
 • 28. 2. 2018 – rezervace ubytování v lázeňských domech Balnea nebo Majorka (rezervaci si provádí účastníci samostatně v lázních - kontakt: concepcionova@lazneslatinice.cz; upozorňujeme na omezené ubytovací kapacity, v okolí jsou však další možnosti ubytování).
 • 2. 4. 2018 – závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu (pozdní registrace).
 • 10. 4. 2018 – potvrzení o akceptaci abstraktu (pozdní registrace).
 • 5. 5. 2018 – provedení bezhotovostní platby konferenčního poplatku (poslední možné datum pro odeslání platby).
 • průběžně – provedení bezhotovostní platby publikačního poplatku v závislosti na zvoleném výstupu.
 • 31. 5. 2018 – dodání finálních verzí plných textů článků do časopisů.

       Více informací ke stažení zde CZ / More information here EN

       Aktuální šablona abstraktu ke stažení zde CZ / Abstract template here EN

       Aktuální šablona příspěvku ke stažení CZ / Article template here EN

       Přihláška na konferenci
       Přihlašování na konferenci probíhá prostřednictvím elektronického přihlašovacího systému zde / Registration to conference here 

       Průvodce vložením článku a posudku časopisu TVV zde

       Ročník 2017

       Termín konání: 25. 5. - 26. 5. 2017

       Místo konání: Hotel Bukovanský mlýn***

       Sborník abstraktů 2017

       Společná fotografie z posledního ročníku konference konané 25 - 26. 5. 2017 v Bukovanském mlýně.