Dveře máme otevřeny pro všechny uchazeče

čtvrtek 6. prosinec 2018, 13:56

V pátek 7. 12. 2018 se otevřou dveře všem zájemcům o studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tentokrát je připravena řada novinek, které mají potenciálním uchazečům prohlídku školy zpříjemnit a zjednodušit.

Univerzita samozřejmě nezapomíná ani na uchazeče se specifickými potřebami. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, konkrétně Centrum podpory studentům se specifickými potřebami, věnuje již tradičně zvýšenou pozornost tomu, aby bylo vysokoškolské vzdělání umožněno také osobám s postižením. V rámci dne otevřených dveří budou samozřejmě poskytovány informace také těmto uchazečům – a to zájemcům o studium na různých fakultách, nejen na fakultě pedagogické. Informace a individuální konzultace zde bude poskytovat Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D., ředitelka centra, spolu s koordinátory Mgr. BcA. Pavlem Kučerou, Ph.D., Mgr. Evou Urbanovskou, Ph.D., a Mgr. Hanou Karunovou, Ph.D.

Centrum nabízí během dne otevřených dveří rovněž tlumočení informačních bloků do znakového jazyka – ať již těch v auditoriu, nebo těch, které se konají na dílčích katedrách. Uchazeči o studium, kteří by přivítali tlumočení, se mohou obrátit na pracovníky centra.

Právě pro uživatele znakového jazyka byl – pro jejich větší komfort – natočen také zvláštní spot, který bude možno vidět hned u vstupu do budovy Pedagogické fakulty UP. Zájemci o studium se tak prostřednictvím videa seznámí s dr. Pavlem Kučerou, členem Ústavu speciálněpedagogických studií a zároveň koordinátorem Centra podpory studentům se specifickými potřebami, který uchazeče – přímo ve znakovém jazyce – seznámí s nabídkou centra a usnadní jim orientaci během dne otevřených dveří. Pedagogická fakulta také tímto dílčím počinem bourá pomyslné bariéry mezi univerzitou a osobami s postižením a snaží se uvádět do praxe ideu otevřené univerzity a společného vzdělávání.

Již zmíněné Centrum podpory studentům se specifickými potřebami se nachází v budově Pedagogické fakulty UP, svou pobočku má také na FTK. Studentům se zrakovým či sluchovým postižením, s omezením hybnosti nebo chronickým somatickým onemocněním, s narušenou komunikační schopností, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra či psychickým onemocněním poskytuje toto pracoviště komplexní služby po celou dobu studia. Jedná se o služby poradenské, technické i terapeutické. Centrum zajišťuje podporu těmto studentům napříč všemi fakultami Univerzity Palackého.

Studenti se specifickými potřebami se tedy nemusí ničeho obávat, pracovníci centra se jim snaží zajišťovat co nejvyšší komfort a zmírňovat všechny případné obtíže při studiu. Toho se snaží docílit např. zajištěním asistentů na zápis přednášek a seminářů, asistentů na překonávání architektonických bariér, tlumočníků do znakového jazyka, převodu textů do Braillova písma apod. Nabídka služeb Centra podpory studentům se specifickými potřebami je opravdu široká, věříme tedy, že tato skutečnost bude zájemce o studium motivovat.

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Program dne otevřených dveří je zveřejněn na tomto odkazu: www.pdf.upol.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/

Jana Horčičáková, studentka PdF