Režim na UP od 1. srpna: výuky, zkoušky, respirátory

Úterý 3. srpen 2021, 15:18

Na začátku srpna došlo k úpravám několika mimořádných vládních opatření, která se týkají i režimu vysokých škol. Většina se nemění oproti již zaběhlým zvyklostem, největší úprava se týká platnosti samotestů. Vše pro vás přehledně shrnujeme níže.


Výuka a zkoušky

Od 1. srpna může na základě aktuálního opatření a jeho následné úpravy probíhat vzdělávání (tedy mimořádná výuka vč. odborných praxí) jako dosud, tedy bez dalších přidaných omezení.

Pro zkoušky, státnice, akademické obřady, přijímací zkoušky a kurzy CŽV, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 20 osob, pak platí:

 1. Účastnit se jich mohou pouze osoby, které nemají příznaky onemocnění covid-19 a zároveň doloží/splní jedno z následujících:
  • potvrzení o očkování proti covidu-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců);
  • potvrzení o prodělání onemocnění covidu-19 v posledních 180 dnech;
  • potvrzení z oficiálního testovacího místa o negativním výsledku antigenního testu (ne staršího než 72 hodin) nebo PCR testu (ne staršího než 7 dní);
  • na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro samotestování, s negativním výsledkem – už neplatí možnost provést samotest doma a doložit jeho výsledek čestným prohlášením.
 2. Vzdálenost od přednášejícího musí být minimálně 2 metry.
 3. Maximální kapacita pro společenské akce konané uvnitř je 1000 osob, pro koncerty, divadla, festivaly atp. je to 3000 návštěvníků (může být naplněno 100 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni).
 4. Maximální kapacita pro společenské akce konané venku je 2000 osob, pro koncerty, divadla, festivaly atp. je to 7000 návštěvníků (zároveň nesmí být přítomnost účastníků větší než 1 stojící účastník na 2 m2 plochy určené pro stání).
 5. Konání hromadné akce s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně je dle mimořádného opatření nutné oznámit krajské hygienické stanici nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

O tom, v jaké formě se případná mimořádná prezenční výuka a semestrální a závěrečné zkoušky uskuteční, vás budou detailněji informovat vaše domovské fakulty a katedry. I nadále je totiž možné zkoušky a výuku absolvovat i v online podobě. Pro navigaci můžete využít fakultní rozcestník.


Konec povinného testování

Od 1. července končí plošné testování studentů a zaměstnanců UP na fakultách, kolejích a dalších univerzitních jednotkách. Podrobnější informace

Od 9. července se musí testem nebo dokladem o dokončeném očkování prokázat zaměstnanci a studenti při příjezdu ze zahraničí. Podrobnosti


Nošení respirátorů

Dle aktuálních pravidel je možné sundat si respirátor či obdobně účinnou ochranu dýchacích cest (např. nanoroušku) v těchto případech:

 • u zkoušek, pokud je při nich dodržen rozestup alespoň dvou metrů mezi jednotlivými studenty a pedagogy;
 • během prezenční výuky, pokud studenti sedí v lavici (ochranu dýchacích cest si může sundat i přednášející pedagog);
 • v zaměstnání ve chvíli, kdy v kanceláři nejsou přítomny jiné osoby než spolupracovníci.

Ochranu dýchacích cest mohou odložit také sportovci nebo cvičící osoby, osoby v prostorech plaveckých bazénů atd., pěvecké sbory na místě výkonu zpěvu a po dobu této činnosti, ubytované na kolejích při pobytu v pokoji a zákazníky menz a bister Fresh UP v době konzumace pokrmů a nápojů, pokud sedí u stolu.

Prosíme o ohleduplnost k vašim kolegům a vzájemný respekt. Odložení respirátoru je pouze možností, nikoliv nutností. Pokud by student či zaměstnanec pociťoval při absenci ochrany dýchacích cest ve výše uvedených případech diskomfort, prosíme o kolegiální řešení a vzájemnou domluvu.

Zpět