Senát pedagogické fakulty schvaloval fakultní rozpočet

Foto: Alžběta Gregorová
Pátek 17. červen 2022, 12:52 – Text: Oddělení komunikace PdF UP

Dne 1. června 2022 se konalo řádné zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UP. Na programu bylo projednání řady důležitých témat, mezi které patřilo například schválení fakultního rozpočtu pro rok 2022.

Mezi první body zasedání patřily schválení výroční zprávy PdF UP za loňský rok a diskuze o Metodice dělení příspěvků PdF UP na letošní rok. Děkan Vojtech Regec okomentoval metodiku a následně zodpověděl připomínky, které v tomto směru vznesla Ekonomická komise AS PdF UP. Oba tyto body byly senátory následně jednomyslně schváleny. Děkan Regec posléze představil návrh fakultního rozpočtu pro letošní rok a senátory seznámil s jeho podrobnostmi. Schválení rozpočtu doporučil jménem Ekonomické komise i Kamil Kopecký a senát návrh rozpočtu ve znění zapracovaných připomínek Ekonomické komise AS PdF UP přijal.

Senátoři se během jednání zabývali také návrhem Plánu realizace Strategického záměru PdF UP pro rok 2022; tento bod byl po bohaté diskuzi schválen jednomyslně. Diskuzi rozproudila problematika přijímacího řízení na PdF v akademickém roce 2023/2024, to se letos, stejně jako v loňském roce konalo online, část senátorů vznesla připomínku, zda by nebylo možné vrátit se zpět k prezenční formě přijímacího řízení. Proděkanka pro studium Radka Dofková v závěru diskuze poděkovala za všechny náměty a mimo jiné upozornila na nutnost zajistit účast v přijímacím řízení co největšímu počtu uchazečů.

Studentští senátoři ve své pravidelné rubrice upozornili na problémy související s váznoucí komunikací vedoucích kvalifikačních prací. Diskutující senátoři upozornili na komplikovanost tématu a apelovali na nutnost zkoumání problému z obou stran. Téma bylo následně uzavřeno bez přijetí usnesení.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)