Jan Michalík opět povede Akademický senát pedagogické fakulty

Foto: Žurnál UP
Wednesday 23 September 2020, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát pedagogické fakulty povede i ve funkčním období 2020–2023 profesor Jan Michalík, člen Ústavu speciálněpedagogických studií. Rozhodli o tom senátoři fakulty na ustavujícím jednání. 

Jan Michalík byl jediným navrženým kandidátem a z devatenácti přítomných senátorských hlasů jich ve volbě získal osmnáct. Jeden z přítomných senátorů se hlasování zdržel.

„Děkuji všem senátorům za důvěru. Události posledních měsíců na Univerzitě Palackého zdůraznily význam a odpovědnost činnosti senátu jako celku i jednotlivých senátorek a senátorů. Sám práci pro fakultu vnímám z osobních i pracovních důvodů jako velmi důležitou a roli předsedy pak z velké části chápu jako roli moderátora a iniciátora diskuze,“ uvedl po svém zvolení nový předseda Jan Michalík. 

Během prvního jednání rozhodl Akademický senát pedagogické fakulty také o prvním a druhém místopředsedovi tohoto grémia. Prvním místopředsedou – zástupcem učitelské komory se stal Jan Gregar z Ústavu cizích jazyků. Druhou místopředsedkyní – zástupkyní studentů se stala Eliška Šlesingrová, doktorandka speciální pedagogiky. 

Součástí prvního jednání nového Akademického senátu PdF, který vzešel z květnových voleb – vůbec prvních uskutečněných na fakultě online – byla také informace děkanky fakulty Libuše Ludíkové. Ta senátory seznámila s tím, že je v brzké době čeká několik úkolů, neboť fakulta bude připravovat řadu zásadních dokumentů. V nejbližší době se vedení fakulty hodlá na fakultní senát obrátit s žádostí o projednání řady norem, také strategického záměru i rozpočtu.

Ve své řeči se děkanka vrátila i k činnosti fakulty v krizovém období letního semestru a hovořila také o aktuálních opatřeních přijatých pro výuku právě zahájeného semestru, opět poznamenaného zhoršující se epidemiologickou situací. Připomněla, že vedení fakulty v této souvislosti zpracovalo obsáhlý materiál s názvem Opatření k výuce v ZS 2020/2021, jenž obdrželi všichni pracovníci fakulty. Senátoři rozhodli o dalším zasedání dne 21. října.

Back