Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

foto a grafika: Jakub Konečný
Úterý 10. březen 2020, 17:25 – Text: katedra psychologie a patopsychologie

Doc. Josef Konečný celé dětství a mládí toužil po tom, stát se – stejně jako jeho otec – malířem. „Malířinou“ dýchal, ale nespokojený mozek stále směřoval k psychologii a filozofii. Nejistoty a stresy malířského života, které poznal u svého otce, nakonec rozhodly, že zvolil cestu poznávání duševního života, psychologii. Od počátku psychologii miloval, protože, jak sám říká, představovala naději. A tak je tomu dodnes.

Profesní cesta Josefa Konečného vedla do psychologického poradenství. Stal se ředitelem pedagogicko-psychologické poradny, kterou vedl téměř deset let. V době působení v pedagogicko-psychologické poradně zahájil vědeckou aspiranturu, kterou dokončil již jako odborný asistent Univerzity Palackého v Olomouci. Téměř sedm let působil na katedře vysokoškolské pedagogiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde přednášel psychologii vysokoškolským učitelům. 

Doc. Konečný stál u zrodu a počátků vysokoškolské pedagogiky u nás a v tomto smyslu je pokládán nejen za zakládajícího člena, ale také za pamětníka. 
Zónou jeho pedagogického působení byly vysoké školy na Moravě. Výuka probíhala v Olomouci, Ostravě a v Brně. 

Od roku 1990 až dosud působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se na počátku snažil oživit vysokoškolskou pedagogiku, nicméně profesní okolnosti ho nasměrovaly opět k jeho lásce, psychologii. Po dosažení docentury přešel na katedru psychologie a patopsychologie téže fakulty, kde se stal vedoucím pracoviště. Katedře psychologie zůstal již věrný, vedl katedru nejdéle ze všech působících vedoucích a dosud je aktivním a přínosným členem pracoviště. Jeho zkušenosti z poradenské praxe, psychodiagnostiky a metodologie obohacují odbornou atmosféru a zaměření pracoviště. Jeho původní orientace na vysokoškolskou psychologii (v rámci vysokoškolské pedagogiky) nezanikla, ale byla dále provozována pod hlavičkou Ústavu rozvoje vysokých škol v Praze, později pak na univerzitě v Pardubicích. 

Kromě své pedagogické činnosti je Josef Konečný již téměř 40 let soudním znalcem v oboru psychologie a je také téměř 40 let členem Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Doc. Konečný za svoji dlouholetou činnost obdržel v roce 2015 Pamětní Heverochovu medaili.
 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)