doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585635159
Pracoviště:
Středisko pedagog. a odborných praxí
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
1.25 D
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Proděkan (1. 1. 1998 – 1. 1. 2003)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2007 – )
 • Člen AS fakulty (9. 11. 2011 – 9. 11. 2011)
 • Člen VR fakulty ( – )
Vědecká rada
 • Vědecká rada PdF UP Olomouc (člen, 1998–2003)
 • Mezinárodní vědecká Rada Katolických Pedagogů zemí Visegrádské čtyřky a dalších zemí Střední Evropy (člen, 2007–2011)
Oborová rada
 • Oborová rada Katedry Chemie PřF UP/zkoušky Ph.D. (člen, 2007–2007)
 • Oborová rada Katedry Chemie PřF UP/zkoušky Ph.D. (člen, 2008–2008)
 • Oborová rada Katedry Chemie PřF UP/zkoušky Ph.D. (člen, 2009–2009)
 • Oborová rada Katedry Chemie PřF UP/zkoušky Ph.D. (člen, 2010–2010)
 • Oborová rada Katedry Chemie PřF UP/zkoušky Ph.D. (člen, 2011–2011)
Státnicová komise
 • FHS UTB Zlín Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2004–2004)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 1998–1998)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 1999–1999)
 • FHS UTB Zlín Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2005–2005)
 • FHS UTB Zlín Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2006–2006)
 • FHS UTB Zlín Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2007–2007)
 • FHS UTB Zlín Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2008–2008)
 • FHS UTB Zlín Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2009–2009)
 • FHS UTB Zlín Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2010–2010)
 • IMS Brno Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2005–2005)
 • IMS Brno Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2006–2006)
 • IMS Brno Zkušební komise SZZ oboru sociální pedagogika (předseda, 2007–2007)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2000–2000)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2001–2001)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2002–2002)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2003–2003)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2004–2004)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2005–2005)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2006–2006)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2008–2008)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2007–2007)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2009–2009)
 • Zkušební komise pro SZZ obor Pedagogika veřejná správa (předseda, 2010–2010)
 • Zkušební komise pro SZZ z předmětu pedagogika a psychologie (předseda, 2010–2010)
 • Zkušební komise pro SZZ z předmětu pedagogika a psychologie (předseda, 2011–2011)
 • Zkušební komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti (předseda, 2000–2000)
 • Zkušební komise pro SZZ z předmětu pedagogika a psychologie (předseda, 2009–2009)
 • Zkušební komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti (předseda, 2002–2002)
 • Zkušební komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti (předseda, 2003–2003)
 • Zkušební komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti (předseda, 2006–2006)
 • Zkušební komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti (předseda, 2007–2007)
 • Zkušební komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti (předseda, 2008–2008)
 • Zkušební komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti (předseda, 2009–2009)
 • Zkušební komise pro SZZ z pedagogické způsobilosti (předseda, 2010–2010)
 • Komise pro obhajobu bakalářských a diplomovách prací (předseda, 2010–2010)
 • Komise pro obhajobu bakalářských a diplomovách prací (předseda, 2011–2011)
PhD. komise
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 1998–1998)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 1999–1999)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 2000–2000)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 2001–2001)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 2002–2002)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 2003–2003)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 2007–2007)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 2008–2008)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 2009–2009)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (člen, 2010–2010)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (místopředseda, 2004–2004)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (místopředseda, 2005–2005)
 • Zkušební komise doktorského studijního programu (místopředseda, 2006–2006)
Jiné komise a orgány
 • Soudní znalec registrovaný Krajským soudem v Ostravě, obor školství a kultura, odvětví pedagogie (ostatní, 1981–2011)
 • Česká pedagogická společnost (člen, 1995–2011)
 • Oponentská komise grantů FRVŠ na CMTF UP (člen, 2000–2004)
 • Krajská porota přehlídky Studentské odborné činnosti (člen, 1985–1993)
 • Porota Krajské přehlídky amatérské dramatické tvorby pro děti a mládež (člen, 1985–1993)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky (člen, 2000–2011)
 • Pedagogická komise děkanky PdF UP (poradní orgán) (člen, 2010–2011)
 • Komise pro přijímací řízení Bc. a Mgr. (předseda, 2000–2011)
ČLÁNEK
Musilová M., Kunstová J., Hladká M. Sebereflexe studentů v učitelské praxi. Acta Humanica. 2012.
Musilová M., Kunstová J., Kindermannová M. Sebereflexe studentů v učitelské praxi. Acta Humanica. 2012.
Musil JV., Musilová M. Profesor Libor Míček zemřel. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kasáčková J. Problematika výzkumného šetření se zaměřením na oblast sociálního podnikání pro osoby s mentálním postižením. In Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Fasnerová M., Grecmanová H., Dopita M., Chudý Š., Kantorová J., Klapal V., Kocourková V., Kvintová J., Musilová M., Neumeister P., Opletalová A., Pitnerová D., Plischke J., Poláchová Vašťatková J., Prášilová M., Řeřichová V., Skopalová J., Šmelová E., Šobáňová P., Urbánek P., Vala J., Vyhnálková P. (Eds.) X. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Pedagogika - Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. 2014.
Musilová M., Kindermannová M., Kunstová J. Význam pedagogické praxe v pregraduální přípravě učitelů. In Tibenská E., Sirotová M. (Eds.) Quo vadis vysokoškolská pedagogika : vysokoškolský učiteľ : zborník príspevkov a recenzií z medzinárodnej elektronickej konferencie. 2013.
Musilová M., Hladká M., Kunstová J. Význam pedagogické praxe v pregraduální přípravě učitelů. In Tibenská E., Sirotová M. (Eds.) Quo vadis vysokoškolská pedagogika : vysokoškolský učiteľ : zborník príspevkov a recenzií z medzinárodnej elektronickej konferencie. 2013.
MUSILOVÁ M. Význam pedagogické praxe studentů učitelství pro jejich identifikaci s profesí. In . (Eds.) Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
Musilová M., Musil J. Mental Health and Illness as Functions of Culture. In . (Eds.) Zdrowie i choroba w kontekscie psychospolecznym (Popielski, K. ed.). 2010.
Musilová M., Musil J. Only a few Reflections on western Culture. In . (Eds.) Czlowiek i dzielo ( Suchocka, L.ed.). 2010.
Musilová M., Musil JV. Prožívání smyslu života u osob s karcinomem. In . (Eds.) Existenciálne významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte: [zborník príspevkov z konferencie Človek a hodnoty, Dolná Krupá, 31.8. a 1.9.2010]. 2010.
Musilová M., Musil J. Wspomnienie z okazji jubileuszu ksidza profesora Kazimierza Popielskego. In . (Eds.) Czlowiek a dzielo. 2010.
Musilová M. Zkušenosti s praxí ve strukturovaném bakalářském studiu. In . (Eds.) Hledisko kvality v přípravě učitelů. 2010.
Musil JV., Musilová M. K diagnostice vztahu vrstevnické skupiny školní třídy. Retrospektiva a perspektivy v edukácii. 2005.
Musil JV., Musilová M. Paradigmata dějinného vývoje školství ve vztahu k ideologii a hodnotám. Vzdělávání pro všechny. 2004.
Musil JV., Musilová M. Doc. PhDr. Cyril Stejskal - nezapomenutý budovatel československé psychologie a pedagogiky. Doc. Dr. Cyril Stejskal / 31. 12. 1890 - 10. 9. 1969. 2001.
Musil JV., Musilová M. Význam Habáňova pojetí člověka pro edukační proces. P. Metoděj Habáň OP, 1899-1984. 2000.
KNIHA - CELEK
Šmelová E., Prášilová M., Musilová M., Szotkowski R., Rýdl K., Tomanová D. Didaktika předškolního vzdělávání. 2018.
Blaštíková L., Grecmanová H., Skopalová J., Zelinka J. Klima třídy na 2. Stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě. In Musilová M., Janiš K. (Eds.) 2014.
Jůvová A., Podlahová L., Dvořáková Kaněčková E., Neumeister P., Plischke J., Skopalová J., Prášilová M., Klapal V., Musilová M., Kantorová J., Kocourková V., Grecmanová H., Nováková Z. Pedagogická propedeutika. 2013.
Musilová M. Pedagogická diagnostika. 2012.
Jůvová A., Podlahová L., Kaněčková E., Klapal V., Musilová M., Obst O., Plischke J., Neumeister P., Prášilová M. Učitel sekundární školy I. 2012.
MUSILOVÁ M. Pedagogická diagnostika. 2011.
Podlahová L., Musilová M. Praxe v edukačním procesu. Praxe v edukačním procesu. 2009.
Musilová M., Musil JV. Sociografie: Milieusociogram. Sociografie: Milieusociogram. 2008.
Podlahová L., Neumeister P., Cichá M., Vašťatková J., Plischke J., Kocourková V., Kantorová E., Vyhnálková P., Dopita M., Prášilová M., Musilová M. Žák sekundární školy 1. Žák sekundární školy 1. 2008.
Musilová M., Musil JV. Sociografie : Milieusociogram. Sociografie : Milieusociogram. 2007.
Grecmanová H., Klapal V., Musilová M., Neumeister P., Obst O., Kropáčová J., Karlíková T., Podlahová L. Učitel sekundární školy 1. In Podlahová L. (Eds.) Učitel sekundární školy 1. 2007.
Podlahová L., Bůžek A., Grecmanová H., Kašpárková J., Loukotová V., Musilová M., Obst O., Růžička E., Růžičková B., Svoboda I., Vašťatková J. Učitel sekundární školy 2. In Podlahová L. (Eds.) Učitel sekundární školy 2. 2007.
Případová studie jako součást pedagogické praxe. In Musil JV., Musilová M. (Eds.) Případová studie jako součást pedagogické praxe. 2002.
Případová studie jako součást pedagogické praxe. In Musil JV., Musilová M. (Eds.) Případová studie jako součást pedagogické praxe. 2002.
Asistentská praxe: Cvičebnice a metodické vádemékum. In Musil JV., Musilová M. (Eds.) Asistentská praxe: Cvičebnice a metodické vádemékum. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Musilová M. Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. 2011.
Musilová M., Musil JV. Trendy v pojetí učitelské profese v českých zemích od 19. století do současnosti. Cywilizacja i kultura : Wspólczesne problemy. 2007.
Musilová M., Musil JV. Úpadek procesu ?Západní civilizace? v pojetích C. E. M. Joada a A. J. Toynbeea. Cywilizacja i kultura : Wspólczesne problemy. 2007.
Musilová M. Makovička Emanuel (1851-1890). 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 2001.
Musilová M. Žofková-Větvičková Ludmila (1893-1984). 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 2001.
ABSTRAKT
Musil JV., Musilová M. Hudební zájmy a postoje učňů k hudbě. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2002.
SBORNÍK - CELEK
Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. In Musil JV., Musilová M. (Eds.) Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. In Musil JV., Musilová M. (Eds.) Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. In Musil JV., Musilová M. (Eds.) Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Musilová M. Spolupráce školy s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Spolupráce školy s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 2015.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Musil JV., Musilová M. Einige Probleme der gegenwärtigen Erziehung zur Gesundheit in den tschechischen Ländern. 6 S. VCL Steiermark : Bundestagung 2002 ; www.vcl-oe.at´ unter "SIESC". 2002.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Musilová M. Edukácia v kontexte plurality hodnot. Recenzní oposudek zahraniční monografie. 2017.
Musilová M. Miskoncepcie. Definície, diagnostika, eliminácia. Recenzní posudek zahraniční monografie. 2017.
Musilová M. Učení a vyučování II. Oponentský posudek. 2015.
Musilová M. Kvalita v českých školách. Oponentský posudek habilitační práce. 2013.
Musilová M. Multiuživatelské virtuální prostředí ve světle ICT kompetencí aktérů výuky. Oponentský posudek habilitační práce. 2013.
MUSILOVÁ M. Historie a současnost základní školy INTEGRA Vsetín. Oponentský posudek rigorózní práce. 2011.
MUSILOVÁ M. Mluvený projev žáků se zaměřením na syntaktickou problematiku. Oponentský posudek disertační práce. 2011.
MUSILOVÁ M. Proměna prekonceptu žáků 3. třídy základní školy. Oponentský posudek disertační práce. 2011.
MUSILOVÁ M. Zvládání dětské agresivity. Oponentský posudek disertační práce. 2011.
Musilová M. Metelková Svobodová Radana: Porozumění textu z lingvodidaktického hlediska. Oponentský posudek disertační práce. 2008.
PROJEKT
Kunstová J., Cabanová V., Hladká M., Musilová M., Snopková D., Tichá Z. Komparace Etické výchovy na vybraných základních školách v České a Slovenské republice. Studentská grantová soutěž Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Pavla MACHÁČKOVÁ PDF Pedagogika 2008
Marta HOŠŤÁLKOVÁ PDF Pedagogika 2013
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.