Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635209
Pracoviště:
Katedra psychologie a patopsychologie
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.26
Pracovní zařazení:
asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
4.26
dle předchozí emailové, telefonické, nebo ústní dohody
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (10. 11. 2011 – 10. 11. 2014)
Státnicová komise
  • SZZ - pedagogická způsobilost (člen, 2009–)
  • SZZ - pedagogika a psychologie (člen, 2010–2011)
Jiné komise a orgány
  • Komise pro závěrečné zkoušky výchovných poradců (člen, 2009–)
  • Redaktorka internetové poradny - psychologické poradenství; www.internetporadna.cz (člen, 2006–)
  • Vysokoškolské poradenství pro studenty a zaměstnance (člen, 2008–)
  • Dobrovolník v Hospicovém hnutí (Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce). (člen, 2009–2009)
  • Referentka pro IT technologie (správa webových stránek) Katedra psychologie a patopsychologie. (člen, 2008–)
  • Tvorba denního rozvrhu. (člen, 2008–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Křeménková L., Novotný JS., Marešová HM. Teoretická východiska pro tvorbu modelu potenciálu podnikatelských kompetencí. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2017. (ČLÁNEK)
Novotný JS., Křeménková L. The relationship between resilience and academic performance at youth placed at risk. Československá psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
Křeménková L., Novotný JS. Úskalí tvorby dotazníků pro děti a dospívající: zkušenosti z ohniskových skupin. Psychologie a její kontexty. 2016. (ČLÁNEK)
Křeménková L. Osobní hodnoty a hodnotové systémy studentů a pracovníků humanitního zaměření. Psychologie a její kontexty. 2015. (ČLÁNEK)
Křeménková L., Novotný JS. Role víry v prožívání smysluplnosti života u vysokoškolských studentů. Psychologie a její kontexty. 2015. (ČLÁNEK)
Plevová I., Křeménková L. A Qualitative Analysis of the Attitudes to the Migration Crisis. In Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Křeménková L., Kvintová J. Analysis of the relationship between empathy and personality among undergraduate students of teaching professions. In Pirzada K. (Eds.) Proceedings. 6th Global Conference on Business and Social Sciences. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Elementary School Students. In Titrek O., da Silva Pereira PA. (Eds.) ICLEL 17 Conference Proceeding Book. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Křeménková L., Kvintová J. Generational and sex differences in relation to empathy among pre-graduate teachers. In Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Křeménková L., Plevová I. Současná migrační krize a migranti očima občanů ČR. 2016. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Křeménková L., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pugnerová M., Plevová I., Křeménková L. Psychological Aspects of Burnout Syndrome in the Helping Professions. In Gómez Chova L. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Pugnerová M., Plevová I., Křeménková L. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF BURNOUT SYNDROME IN THE HELPING PROFESSIONS. In Chova L., Martínez A., Torres IC. (Eds.) 2019.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Zouharová M. The Relationship between Personality Traits and Anxiousness. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Křeménková L., Plevová I. The Relationship between Social Competences and Coping Strategies in Czech University Students. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I. Academic Achievement among University Students in the Context of Organizational and Social Aspects of Study. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Pugnerová M. Analysis of social competences in relation to academic achievement among university students of teacher training courses. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Křeménková L., Zouharová M., Plevová I. Differences in the use of Coping Strategies Among University Students of Teacher Training Courses. In Títrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Pugnerová M. Role of the Type of Study in Relation to Anxiety and Academic Success. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social competences in pre-service teachers in the context of selected personality traits. In Osman T. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social Competences of University Students in Relation to Personality Characteristics and Forms of Study. In Chova LG. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Kvintová J., Lemrová S. The Relationship between Anxiety and Social Competences in Pre-Service Teachers. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., Štenclová V., Křeménková L. The Relationship between Coping Strategies and Workplace Bullying in Elementary School Teachers. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. The relationship between self-esteem and social competences in pre-service teachers. In Gómez Chova L., López Martínez A. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Křeménková L., Labajová M. Míra stresu a zvládání ve školním prostředí. In Valihorová M. (Eds.) Zdravá škola. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L., Novotný JS. Profil motivační struktury učitele. In Moravcová I., Veteška J. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství 6. 2010.
Křeménková L. Učitelé a stres. In Kaněčková E. (Eds.) AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VII. 2010.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I. Přehledová studie problematiky resilience a možných rizikových faktorů u dětí a dospívajících v rodinném prostředí. In ŠVRČINOVÁ L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2009.
Křeménková L. Přehledová studie životní spokojenosti v kontextech praktické aplikace vybraných východních filosofických a náboženských systémů. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
KNIHA - CELEK
Křeménková L. Základy psychologie. 2013.
Šmelová E., Petrová A., Souralová E., Plevová I., Ludíková L., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Pre-school education in the context of curriculum. 2012.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Vybrané kapitoly z psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Význam psychologie v životě člověka. Význam psychologie v životě člověka. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., DAŘÍLEK P., PUGNEROVÁ M., KŘEMÉNKOVÁ L. Psychologické aspekty školní připravenosti. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Kvintová J., Lemrová S. The Relationship between Anxiety and Social Competences in Pre-Service Teachers. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., Štenclová V., Křeménková L. The Relationship between Coping Strategies and Workplace Bullying in Elementary School Teachers. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Zouharová M. The Relationship between Personality Traits and Anxiousness. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. The Relationship between Self-Esteem and Social Competences in Pre-Service Teachers. 2018.
Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Primary School Pupils. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tichá I., Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Urbanovská E., Holásková K., Pugnerová M., Křeménková L., Kvintová J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Dařílek P., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I. 2012.
Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M., Šmelová E. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Dařílek P. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Křeménková L. Pracovní spokojenost učitelů. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, VII. ročník mezinárodní vědecké konference. 2009.
Křeménková L. Vnitřní zdraví. The International Science Conference - Zdrowy styl zycia. 2009.
PROJEKT
Pugnerová M., Petrová A., Dařílek P., Plevová I., Křeménková L., Urbanovská E. Vybrané aspekty diagnostiky úspěšnosti žáků v 1. ročníku základní školy. Grantová agentura České republiky. 2014.
Urbanovská E., Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P., Kvintová J., Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M. Psychické předpoklady dětí pro zvládání nároků v prvním roce povinné školní docházky v kontextu školních odkladů prizmatem cross-section výzkumu. Grantová agentura ČR. 2013.
Křeménková L. Vybraná témata stresu a smyslu života. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání. 2012.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I. Práce se skupinou. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I. Umění relaxace a zvládání stresu. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L. Zvládání stresu a zátěžových situací v kontextu smyslu života. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Psychologie 1 KPS/KMP1Q LS 9
Psychologie 2 KPS/KMP2Q ZS 7
Psych. osobnosti žáka a její diagnostika KPS/NPZPO LS Se 2
Obecná psychologie KPS/WOBPS ZS 6
Obecná psychologie KPS/WOBPS ZS Cv 0
Psychologie 1 KPS/KUP1Q ZS 4
Psychologie 1 KPS/KUP1Q LS Cv 3
Psychologie 1 KPS/KUP1Q LS 2
Psychologie osobnosti žáka a diagnostika KPS/PODQ LS Cv 4
Kapitoly z psychologie osobnosti KPS/POSQ ZS Se 1
Úvod do psychologie KPS/KUUPQ ZS 4
Úvod do psychologie KPS/KUUPQ ZS Cv 2
Osobnost vých.poradce-specifika role 1 KPS/WVOS1 LS 4
Osobnost vých.poradce-specifika role 1 KPS/WVOS1 LS Se 0
Osobnost vých.poradce-specifika role 2 KPS/WVOS2 ZS Se 0
Osobnost vých.poradce-specifika role 2 KPS/WVOS2 ZS 4
Poradenské služby v podmínkách školy...1 KPS/WVPS1 ZS Se 0
Poradenské služby v podmínkách školy...1 KPS/WVPS1 ZS 4
Poradenské služby v podmínkách školy...2 KPS/WVPS2 ZS Se 0
Poradenské služby v podmínkách školy...2 KPS/WVPS2 ZS 4
Obecná psychologie KPS/BOPQ ZS Cv 1
Obecná psychologie KPS/BOPQ ZS 1
Psychologická diagnostika KPS/LPDI LS 1
Psychoterapie KPS/MPSQ LS Cv 1
Úvod do psychologie KPS/MUPQ ZS Se 1
Úvod do psychologie KPS/MUPQ ZS 1
Základy psychologie KPS/ZPSQ ZS 2
Základy psychologie 1 KPS/ZPS1Q ZS 2
Psychological aspects of education KPS/EPAE ZS 1
Pedagogical Psychology KPS/FPEPQ ZS 1
Patopsychologie a zdravotnická psycholog KPS/NKPYQ LS Se 6
Interakční psychologický výcvik USS/LIPV ZS 0
Psychological aspects of education KPS/YPAE LS 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.