Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635350
Pracoviště:
Ústav speciálněpedagogických studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Purkrabská 2, 4
Místnost:
1.18
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (13. 5. 2017 – 12. 5. 2020)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J., Hrubešová I., Silberová A. Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Maštalíř J. Counseling and completion of compulsory attendance for students with special education needs in the UK and the Czech Republic – comparative study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J. Je u nás inkluze inkluzí? Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. 2018.
Chrastina J., Maštalíř J., Ludíková L. „Breaking bad news“ – a short review of available models. SGEM 2017 Conference Proceedings. 2017.
Chrastina J., Večeřová H., Maštalíř J. Selected aspects of sexuality in adults with intellectual disabilities – a synthesis of international knowledge. SGEM 2017 Conference Proceedings. 2017.
Chrastina J., Smékalová L., Maštalíř J., Snopek P. Pedagogicko-psychologické aspekty života osob s diagnózou cystická fibróza - dopad do formálního vzdělávání a dalších forem celoživotního vzdělávání. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. 2015.
Maštalíř J., Olejníčková J., Valenta M. Názory speciálních pedagogů a pracovníků vybraných sociálních služeb na problematiku ukončování povinné školní docházky studentů základních škol speciálních v souvislosti jejich přechodu do dalších navazujících sociálních služeb v Olomouckém kraji. In Dubayová T., Žolnová J. (Eds.) Študent na ceste k praxi II Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. máj 2013. 2013.
Maštalíř J. Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti naproces individuálního plánování. Sborníktextů z odborné mezinárodní konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Maštalíř J., Křížkovská P., Vymazalová E. Reálné faktory inkluze v kontextu problematiky institucionalizace a deinstitucionalizace. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 2012.
MAŠTALÍŘ J. Využití koncepce plánování zaměřené na člověka pro uživatele sociálních služeb se zdravotním postižení. In . (Eds.) XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI A VII. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII.“. 2012.
KNIHA - CELEK
Valenta M., Maštalíř J., Ludíková L., Finková D. Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku. In Růžička M., Valenta J. (Eds.) 2018.
Michalík J., Baslerová P., Růžička M., Langer J., Finková D., Chrastina J., Kršková M., Hrubešová I., Maštalíř J., Pastieriková L., Pospíšilová I., Kozáková Z., Houšková T., Bohanesová A., Mužná V., Vojtová S., Hiršová A., Kubecová S., Vítková S., Pavlíčková V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 2018.
Tomalová P., Maštalíř J., Dupalová P., Michalík J., Houserová J., Hrubešová I., Rygalová I., Kolářová H. Co je dobré vědět? ... při péči o nemocné dítě... In Strašáková V., Kulhánek J. (Eds.) 2017.
Ludíková L., Kantor J., Maštalíř J., Růžičková V., Drlíčková S., Hrbáčová L., Kabelková K., Petrová N., Remešová Z., Těthalová L. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. 2017.
Maštalíř J., Valenta M., Tomalová P. Speciální pedagogika - uvedení do jednotlivých pedií. 2013.
Křížkovská P., Tomalová P., Maštalíř J., Müller O., Michalík J. Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.