doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635330, 774239737
Pracoviště:
Ústav speciálněpedagogických studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
2.24
Pracovní zařazení:
docent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen AS fakulty (1. 6. 2012 – 31. 1. 2014)
 • Proděkan (1. 2. 2014 – 31. 1. 2018)
Vědecká společnost
 • International Conference on Lifelong Education and Leadership for All. (člen, 2015–)
 • ČPdS - 2017 (člen, 2017–)
 • International Conference on Political Science, International Relations and Sociology (předseda, 2016–2018)
Odborná komise
 • Leshan Normal University (poradce, 2014–)
 • Hodnotitel pro oblast Učitelství: Národní akreditační úřad pro vysoké školství (člen, 2017–)
Mezinárodní organizace
 • e-Accesibility expert of the European Commission. Web Accessibility Directive Expert Group of the European Commission. (člen, 2017–)
Redakční rada
 • Journal of Exceptional People (JEP), ISSN 1805-4978. (člen, 2012–)
 • Multicultural Learning and Teaching (ISSN 2161-2412). (člen, 2015–)
Státnicová komise
 • Speciální pedagogika (člen, 2011–)
 • Speciální pedagogika - poradenství (člen, 2012–)
 • Psychopedie (člen, 2012–)
Vedení vědeckého týmu
 • Senior Foreign Cultural and Educational Experts. Project No. GDT20165100007, State Administration of Foreign Experts Affairs, P. R. China (poradce, 2016–2018)
Jiné komise a orgány
 • Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska (poradce, 2005–)
 • Nadační fond Českého rozhlasu (člen, 2015–)
 • Pracovná skupina pre prístupnosť a publikáciu informácií v elektronickom prostredí (PS3). Ministerstvo financií Slovenskej republiky (člen, 2008–)
 • Komise pro oblast dodržování standardů přístupnosti ve slovenské národní soutěži Zlatý Erb (člen, 2007–)
 • Kolegium děkana PdF (člen, 2014–)
 • Zástupce fakulty v Radě vysokých škol (člen, 2018-) (člen, 2018–)
ČLÁNEK
Tománková K., Karunová H., Švecová V., Regec V. Movement and orthopedic problems based on postural instability in visually and hearing impaired people. Journal of Exceptional People. 2018.
Regec V., Pastieriková L. E-accessibility for Students with Visual Impairment at Universities in Czech and Slovak Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Finková D., Ludíková L., Regec V., Růžičková V., Voženílek V., Vondráková A., Němcová Z., Doležal J., Kozáková M. Hypsometry in Tactile Maps. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. 2012.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Regec V. Praktické využitie informačných a komunikačných technológií u žiakov so zrakovým postihnutím. Praktické využitie informačných a komunikačných technológií u žiakov so zrakovým postihnutím. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Regec V. Analysis of Accessibility of the Electronic Graphic Elements and Other Focal Areas in Tertiary Education. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Hanáková A., Kroupová K. Communication disorder in people with sensory disabilities. In Potměšil M., Titrek O., Regec V., Zafer Güneş D., Ekşioğlu S., Sezen Gültekin G. (Eds.) ICLEL 15 Conference Proceeding Book. 2016.
Regec V. Digital Barriers In Educating Students With Visual Impairment. In Minas M. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016.
Pastieriková L., Urbanovská E., Smrčková K. Employing the people with Asperger Syndrome. In Titrek O., Potměšil M., Regec V. (Eds.) ICLEL 15 Conference Prooceeding Book. 2016.
Regec V., Pastieriková L. Impaired Visual Perception and Selected Aspects of e-Accessibility at Universities and Colleges. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Hanáková A., Horváthová I., Kučera P., Kunhartová M., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Regec V. e-Accessibility in Educating Students with Visual Impairment. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2015 Proceedings. 2015.
Regec V. Degree of visual impairment and its influence on the secondary school students’ relationship towards ICTs. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN14 Proceedings. 2014.
Regec V., Regec M. Digital Barriers for Students with Visual Impairments at Universities in the Slovak Republic. In Uslu F. (Eds.) Proceedings of INTCESS14 - International Conference on Education & Social Sciences. 2014.
Regec V. e-Prístupnosť verejnej správy pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím. In Krajčí P., Lezo M., Fuchsová M. (Eds.) Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím. 2014.
Regec V. Visual Impairment and Digital Barriers at University and College Web Portals. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2014 Proceedings. 2014.
Pastieriková L., Regec V. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Palackého v Olomouci v kontexte starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami v terciárnom vzdelávaní v Českej republike. Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 2013.
Regec V. Digitálna diskriminácia študentov a záujemcov o štúdium so zrakovým postihnutím v podmienkach vysokých škôl. Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 2013.
Regec V. The Use of the Automated Vocal Analysis in Screening Children with Autism Spectrum Disorder. Virtual Conference Human and Social Sciences at the Common Conference - HASSACC 2013. 2013.
Regec V. Využitie automatickej vokálnej analýzy ako jednej z možností skríningu detí s poruchami autistického spektra. In Hutyrová M. (Eds.) Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
Stejskalová K. Efektivní komunikace jako jeden z indikátorů kvality života. In Regec V. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Lacková K. Komunikace s osobami se získaným zrakovým postižením. In Regec V., Růžičková V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Joklíková H. Specifika komunikace s osobami seniorského věku se zrakovým postižením. In Regec V. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Říhová A., Vitásková K., Mlčáková R. Strategie zvyšující efektivitu komunikačního procesu s jedincem s poruchou autistického spektra. In Regec V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Weilová M. Vliv breptavosti na niterné prožívání komunikace jedince. In Regec V. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Regec V. Vybrané aspekty využitia informačných a komunikačných technológií v teórii a praxi. In Regec V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Regec V. Vybrané aspekty využitia informačných a komunikačných technológií v teórii a praxi. In Regec V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Regec V. Hodnotenie prístupnosti webových stránok pre používateľov so zdravotným postihnutím. In . (Eds.) X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. 2010.
Finková D., Ludíková L., Růžičková V., Regec V., Voženílek V., Vondráková A. Integration of visually impaired people in the knowledge society. In Růžičková V. (Eds.) First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. 2010.
KNIHA - CELEK
Vavrdová A., Provázková Stolinská D., Šmelová E., Šobáňová P., Finková D., Regec V., Sine van Marion, MPhil. A., Svare, MPhil. MH., Moe J. Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education. In Horáková J., Souralová E., Pareliussen, Ph.D. I. (Eds.) 2018.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Provázková Stolinská D., Kozáková Z., Rašková M., Miklánková L., Fasnerová M., Petrová J. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. 2017.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Petrová J., Provázková Stolinská D., Suchánková E., Hrbáčková K., Kozáková Z., Miklánková L., Fasnerová M. Společenské aspekty inkluze. 2017.
Kroupová K., Hanáková A., Regec V., Pastieriková L., Krahulcová K., Urbanovská E., Růžička M., Martinková E., Baše L., Vožechová J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. 2016.
Finková D., Langer J., Michalík J., Kozáková Z., Hutyrová M., Regec V., Pastieriková L., Joklíková H., Horváthová I., Křížkovská P., Hubištová M., Švecová V., Kasáčková J. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. 2014.
Ludíková L., Fink M., Horváthová I., Hutyrová M., Kantor J., Majerová H., Regec V., Růžička M., Tomalová P., Gebauerová M., Klusová K., Laštovičková V., Opavová K. Kvalita života osob se speciálními potřebami. 2013.
Langer J., Regec V., Štencl J. Práce studenta v LMS Unifor. 2013.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Kučera P., Langer J., Regec V. Veselé čtení 4 - čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením (2. díl). 2013.
RŮŽIČKOVÁ V., FINKOVÁ D., Joklíková H., REGEC V., STEJSKALOVÁ K. Basics of special education of persons with visual impairment. 2012.
Hanáková A., Krahulcová K., Martinková E., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E., Vožechová J. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. 2012.
Voženílek V., Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Vondráková A., Kozáková M., Doležal J., Regec V. Hmatové mapy technologií 3D tisku. 2010.
Regec V. Evaluation of Web Accessibility in Slovak Republic. Evaluation of Web Accessibility in Slovak Republic. 2009.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Langer J., Regec V. Veselé čtení 1- Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 1. 2009.
Regec V. Prístupnosť webových stránok v Slovenskej republike. Prístupnosť webových stránok v Slovenskej republike. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Pastieriková L., Regec V. Komunikace a lidé s mentálním postižením. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 2012.
Regec V. Účasť Európskej únie v oblasti riešenia problematiky celoživotného vzdelávania a uplatnenia osôb so špecifickými potrebami. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Pastieriková L., Regec V. Studium na UP v Olomouci ve světle inkluze. 2015.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na UP v Olomouci. 2011.
Regec V. Automatické nástroje a metodika hodnotenia prístupnosti webových stránok v SR. Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov. 2009.
Regec V. Automatické nástroje hodnotenia prístupnosti webových stránok. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Růžička M., Valenta M., Regec V., Chrastina J., Krahulcová K., Gray A., Sampey T. Adiktologická středa II. 2015.
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc I. 2014.
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc II. 2014.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Tisíc pojmů ze speciální pedagogiky. 2011.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
SOURALOVÁ E., LANGER J., REGEC V., KUČERA P., MICHALÍKOVÁ M., PTÁČKOVÁ K. Veselé čtení 3. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 3. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2011.
Ptáčková K., Souralová E., Michalíková M., Langer J., Regec V. Veselé čtení 2 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. In Dudek A. (Eds.) Veselé čtení 2. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2010.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Langer J., Regec V., Dudek A. Veselé čtení 1. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 1. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2009.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Ludíková L., Finková D., Růžičková V., Regec V. Tyflomapa typ A: orientační plán. 2009.
Ludíková L., Finková D., Růžičková V., Regec V. Tyflomapa typu A - Hypsometrie. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Tyflomapa typu A - Kartogram. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Tyflomapa typu A - Politická mapa. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Vzorkovník pro tyflomapy typu A. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Regec V. Počítačové hry v životě žáků se sluchovým postižením. Počítačové hry v životě žáků se sluchovým postižením. 2010.
Regec V. Přínos asistenta pedagoga při vzdělávání integrovaného žáka se speciálními potřebami. Přínos asistenta pedagoga při vzdělávání integrovaného žáka se speciálními potřebami. 2010.
Regec V. Návrh metodológie hodnotenia webových sídiel. Návrh metodológie hodnotenia webových sídiel. 2009.
Regec V. Školská integrace handicapovaných žáků na ZŠ v Libině. Školská integrace handicapovaných žáků na ZŠ v Libině. 2009.
REGEC V. Tvorba prístupných webových stránok. Oponentský posudek. 2008.
Regec V. Tvorba prístupných webových stránok. Tvorba prístupných webových stránok. 2007.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Regec V. Prístupnosť elektronických informácií pre študentov so zrakovým postihnutím. Prístupnosť elektronických informácií pre študentov so zrakovým postihnutím. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Orim Samuel ORIM PDF Special Education 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.