doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585635151
Pracoviště:
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
1.11
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká společnost
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2003–)
  • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2010–)
  • EARLI (člen, 2017–)
ČLÁNEK
Lei Y., Marešová H., Chudý Š. Success and Failure: Real Stories of Teacher’s Problem Solving. JOURNAL OF TEACHER EDUCATION. 2019.
Balaban V., Koribská I., Chudý Š. The Associations among the Academic Self-Concept Elements of Entry level Academic Staff. The European Journal of Social & Behavioural Sciences. 2019.
Dofková R., Chudý Š. Weak and strong points in the perception of own preparedness of prospective math teachers. Prosodi:Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra. 2019.
Chudý Š., Jůvová A., Bazalová S. Narušená komunikační schopnost dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí jako interdisciplinární problém. Možnosti sociálně pedagogických intervencí. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2018.
Cásková K., Chudý Š. Sharing pedagogical knowledge between student teacher and her training teacher in the course of pedagogical practice. e-PEDAGOGIUM, An independent scientific journal for interdisciplinary research in pedagogy. 2018.
Kropáč J., Plischke J., Chudý Š., Kropáč J. Didaktická transformace pro technické vzdělávání a příprava učitelů. Journal of Technology and Information Education (online). 2017.
Chudý Š., Harits I. Engaging the Narrative on Children Literature through the Teaching Extensive Reading. Advances in Social Science s Research Journal. 2017.
Antlová A., Chudý Š. Values as a Pedagogical Research Topic. e-Pedagogium (print). 2017.
Vicherková D., Chudý Š. Aplication of Selected Outcomer from PISA and PIAAC Researches to Czech Curriculum and Reading Education. Universal Journal of Educational Research. 2016.
Chudý Š., Harits I., Plischke J. Empowering Social Capital through Indonesia Mengajar (Indonesia Teaching) Movement, Embracing the Remote Island Students. Global Journal For Research Analysis (GJRA). 2016.
Chudý Š., Jůvová A., Andrysová P., Harits I. Indonesia Education Today: Dating Back Its History of Islam and Imparting European Education System. Asian Social Science. 2016.
Vicherková D., Kaduchová P., Chudý Š., Harits I., Buchtová T. Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today’s Czech School Practice. US-China Education Review. B. 2016.
Chudý Š., Harits I., Suryo TS. Quo Vadis Teaching Literary Criticism. e-Pedagogium (print). 2016.
Vicherková D., Chudý Š. Reading strategies in pedagogic reality. Grant journal. 2016.
Tomczyk Ł., Szotkowski R., Fabiś A., Wąsiński A., Chudý Š., Neumeister P. Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland - differences, risks and threats. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 2016.
Chudý Š., Neumeister P., Buchtová T., Kučerová L. Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers. Open Journal of Social Sciences. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T., Novotná J. Discipline as a Category and Phenomenon in the Process of Creation of Professional Teacher Beliefs. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Petrová J., Chudý Š., Neumeister P. Gender Differentiation in Czech Primary Schools. In İşman A. (Eds.) Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Chudý Š., Kučerová L., Neumeister P., Plischke J., Richterová B. Mapping Approaches to Describe Fragments and Constructs Training for Novice Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Chudý Š., Vicherková D., Kaduchová P., Harits I. Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today’s Czech School Practice. International e-Journal of Advances in Education (IJAEDU). 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Jůvová A., Plischke J., Kvintová J. Reflection of Constructivist Theories i n Current Educational Practice. Universal Journal of Educational Research. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Buchtová T., Kučerová L. The Concept of Discipline in Novice Teachers in Primary Schools. The International Journal of Educational Science and Research. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Szotkowski R., Buchtová T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT – In the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. Ciência e Técnica Vitivinícola. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Buchtová T., Kučerová L., Vyhnálková P., Petrová J. The Phenomenon of Discipline and Its Conception for Novice Teachers - A Discourse Analysis. Creative Education. 2015.
Jůvová A., Chudý Š., Plischke J., Neumeister P. 21st Century Skills in University and Primary Education Curricula in the Czech Republic. e-Pedagogium (print). 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Richterová B., Buchtová T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse. Meta. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Potměšil M., Richterová B. Novice Teachers (in the creating process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Základní diskurs kázně u začínajících učitelů. Grant journal. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nian ZH., Chudý Š. From Karl Popper’s Falsificationism To View Teaching Knowledge. Proceedings of IAC 2019 in Budapest. 2019.
Balaban V., Chudý Š., Buchtová T. The Novice Physical Education Teacher And Solving A Gym Discipline. In Lupu E., Niculescu G., Sabău E. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Chudý Š., Zhang L. Images of China in History Textbooks of the United Kingdom from the 1990s to the Present Day. In Vyhnálková P. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. 2018.
Chudý Š., Plischke J., Sanglang W., Yao J. Primary School Education Plays an Important Role in the Development of Minority Pupils. In Vyhnálková P. (Eds.) Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP Olomouc XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. 2018.
Chudý Š., Plischke J., Sanglang W., Yao J. Research on Manchu Art Inheritance and Development in Manchu Primary School from View of Multi-Culture. In Vyhnálková P. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. 2018.
Chudý Š., Kropáč J., Balaban V., Koribská I. The discourse of professional identity construction of beginning teachers. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Kropáč J., Peng D., Chudý Š. The Professional Identity Construction of the Beginning Teachers in Higher Education. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Antlová A., Chudý Š. An Error as a Positive Element in a Learning Process. In . (Eds.) GETL Conference Proceedings of 2017. 2017.
Chudý Š., Nábělková J., Plischke J. Psychological Aspects of Formation of Attitudes among Students at the Secondary Schools to Study. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Chudý Š., Neumeister P., Liu J., Zhou B. Study on the job burnout among university teachers and its countermeasures. ACM International Conference Proceeding Series. 2017.
Harits I., Plischke J., Chudý Š. Constructivism and Guerilla Literacy Method in Teaching Comparative Children Literature. In . (Eds.) ICLEL2016 Proceedings. 2016.
Petrová J., Chudý Š., Neumeister P. Children’s concepts of the family in pre-school age. INTED2016 Proceeding. 2016.
Vicherková D., Chudý Š. Reading strategies in Pedagogic reality. Proceedings of the 6th Biannual CER Comparative European Research Conference. 2016.
Antlová A., Chudý Š., Peng D. Teachers' Attitude Towards Errors. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Harits I., Chudý Š. Teaching Children Literature: Literature, Historical, Educational Context in the Folk Tales / Fairy Tales across Nation. Evropské pedagogické fórum 2016. Reflexe pedagogiky a psychologie. 2016.
Chudý Š., Opletalová A., Vicherková D., Harits I. Aktivizační metoda a klima výuky. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.
Chudý Š., Opletalová A., Vicherková D., Harits I. Financial Literacy at Primary Schools in the Czech Republic. Proceedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference. 2015.
Antlová A., Chudý Š. Hodnoty jako fenomén školní výchovy. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 2015.
Vicherková D., Kaduchová P., Harits I., Opletalová A., Chudý Š. Inter-Generational Learning and Inter-Generational Reading. In . (Eds.) Proseedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference. 2015.
Jůvová A., Chudý Š., Pitnerová D. Professionelle Kompetenzen von Sozialpädagogen im Bereich Integration in Osteuropa unter Besonderer Berücksichtigung der Tschechischen Republik. In Leonhardt A., Müller K., Truckenbrodt T. (Eds.) Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Beiträge zur Interkulturellen und International vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik. 2015.
Harits I., Vicherková D., Kaduchová P., Chudý Š. Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today’s Czech School Practice. ADVED15 Proceedings. 2015.
Chudý Š., Antlová A., Buchtová T., Kučerová L. The Importance of Values in the Constructivist Theory of Knowledge. Procedia - Social and Behavioral Sciences, International Conference EPC-TKS 2015. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Koncept kázně u začínajícího učitele na základní škole. In . (Eds.) Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
Kasáčková J. Problematika výzkumného šetření se zaměřením na oblast sociálního podnikání pro osoby s mentálním postižením. In Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Fasnerová M., Grecmanová H., Dopita M., Chudý Š., Kantorová J., Klapal V., Kocourková V., Kvintová J., Musilová M., Neumeister P., Opletalová A., Pitnerová D., Plischke J., Poláchová Vašťatková J., Prášilová M., Řeřichová V., Skopalová J., Šmelová E., Šobáňová P., Urbánek P., Vala J., Vyhnálková P. (Eds.) X. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Pedagogika - Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. 2014.
Jůvová A., Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Kvintová J. Reflection od constructivist theories in current educational practice. Conference Proceedings. 2014.
Chudý Š., Neumeister P. The definition of value category in pedagogy context on 6 step viewpoint. In . (Eds.) Individuals, Social and Work Groups, Organizations: Modern Research in Applied Psycholohy Conference Proceedings. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Základní diskurs kázně u začínajících učitelů. In . (Eds.) Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
Chudý Š., Štěpánová O. Beginning Teachers and a Concepts of Discipline and Power - Discoursive Analyses. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. 2013.
Chudý Š., Richterová B. Některé vybrané ukazatele ve výzkumu disciplíny u učitelů na ZŠ. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. 2013.
Jůvová A., Chudý Š., Neumeister P. Teoretický a koncepční rámec profese sociálního pedagoga: Sociální pedagog - profese známá či neznámá? Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 2013.
Neumeister P., Chudý Š. Concepts of Theory and Philosophy of Education on Theoretical and Normative Discourses on Czech and Slovak Republic. Prospecting Advanced Research in Health, Education and Social Sciences. 2012.
Štěpánková B. Intervence při řešení krizové situace dítěte. In Chudý Š. (Eds.) Akční pole sociální práce V. 2012.
Jůvová A. KOREKTNÍ ZPŮSOB KOMUNIKACE ORGANIZACE S DOBROVOLNÍKY JAKO PŘEDPOKLAD KVALITNÍ SPOLUPRÁCE. In PITNEROVÁ D., JŮVOVÁ A., CHUDÝ Š. (Eds.) MULTIKULTURALITA V SOCIÁLNÍ, EDUKAČNÍ A ZDRAVOTNÍ PRÁCI V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH. 2012.
Nováková Z. Legislativní ukotvení sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách - požadavky na kvalifikaci. In Chudý Š. (Eds.) Akční pole sociální práce V. Multikulturalita v sociální, edukační a zdravotní práci v pomáhajících profesích. 2012.
Chudý Š., Neumeister P. Theoretical-conceptual bases of the pedagogical discipline theory of education on Czech and Slovak Republic. Prospecting Advanced Research in Health, Education and Social Sciences. 2012.
CHUDÝ Š., Bělašková S., Mikulková M. TVORBA A VEDECKÉ UKOTVENIE KOMPLEXNÝCH DIAGNOSTICKÝCH METÓD – HĽADANIE NOVÝCH ROZMEROV UPLATNENIA V PRAXI. Sapere Aude2012 Vzdělávání a dnešní společnost. 2012.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., Bělašková S. DETERMINOVANOSŤ KOMPETENCIÍ SOCIÁLNEHO PEDAGOGA A ICH ROZVOJ V PROFESIONÁLNEJ PRÍPRAVE POČAS UNIVERZITNÉHO ŠTÚDIA. Evropské pedagogické fórum 2011 - současná společnost a profese učitele. 2011.
Holá L. Mediace v interetnických konfliktech. In Chudý Š., Jůvová A., Pitnerová D. (Eds.) Akční pole sociální práce V. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. 2011.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., PITNEROVÁ D., SZOTKOWSKI R. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., Bělašková S. NÁZORY ŠTUDENTOV NA ŠTÚDIUM ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI. In . (Eds.) Sapere Aude2011 Evropské a české vzdělávání. 2011.
KNIHA - CELEK
Klement M., Dostál J. e-Learning možnosti a jeho aplikace prostřednictvím aktivizace studujících. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Klement M., Dostál J. Teorie, východiska, principy a rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Klement M., Dostál J., Kubrický J., Bártek K. ICT nástroje a učitelé: adorace či rezistence? In Hašková A., Chudý Š. (Eds.) 2017.
Chudý Š. Teória výchovy II. 2013.
Chudý Š. Teorie výchovy I. 2013.
Chudý Š., Neumeister P., Jůvová A., Plischke J., Dvořáková Kaněčková E. The Concept of Education in the Czech and Slovak Pedagogical Theries since 1989. 2013.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., JŮVOVÁ A., Andrysová P., Mužík J., Šerák M., Hupková M., Mužík M. Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesíchII. 2011.
NEUMEISTER P., CHUDÝ Š., Kašparková S., Řeháčková H., JŮVOVÁ A., Selická D., PITNEROVÁ D. Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesích. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Neumeister P., Chudý Š. Concept of theory and philosophy of education on theoretical and normative discources on Czech and Slovak republic. Prospecting advanced research in health, education and social sciences. 2012.
ABSTRAKT
Peng D., Kropáč J., Chudý Š. Changing policy, legislation and its effects on pedagogical leadership: a comparative study. The EARLI 2017 Book of Abstracts. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Chudý Š., Kropáč J., Balaban V., Koribská I. The Discourse of Professional Identity Construction of Beginning Teachers. 2018.
Antlová A., Chudý Š., Peng D. Teachers´ Attitude Towards Errors. 2016.
Chudý Š., Neumeister P. History of Czech Teaching. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Jůvová A. Reflection of constructivist theory in current educational practice. 2014.
Jůvová A., Chudý Š., Neumeister P. Diskurzivní analýza teorií prekonceptů o výchově. 2012.
NEUMEISTER P., CHUDÝ Š., SZOTKOWSKI R., PITNEROVÁ D. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chudý Š., Nováková Z., Koribská I., Šemberová M., Vyhnálková P., Pitnerová D., Buchtová T., Balaban V., Jůvová A., Szotkowski R., Plischke J., Peng D. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů s tématem Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Chudý Š., Jůvová A., Čech T., Buchtová T. Škola pro všechny. 2017.
Chudý Š., Strouhal M., Szotkowski R., Peng D., Vyhnálková P., Plischke J., Nováková Z., Kropáč J., Buchtová T. Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.
Jůvová A., Chudý Š., Plischke J. Pre-conference Teach4Future. 2016.
Jůvová A., Chudý Š., Plischke J., Neumeister P., Pitnerová D., Švrčinová L. The development of soft skills and professional competences for European teachers. 2015.
Jůvová A., Plischke J., Dvořáková Kaněčková E., Chudý Š., Balíková L. The Voice of the European Teachers. 2013.
RECENZE
Chudý Š. Úvod do spoločenskovedného myslenia. Monografie Úvod do spoločenskovedného myslenia. 2015.
Chudý Š. Diagnostika osobnostně sociálního rozvoje. Diagnostika osobnostně sociálního rozvoje. 2014.
Chudý Š. Rodinné a medzigeneračné väzby v súčasnej rómskej rodine. Rodinné a medzigeneračné väzby v súčasnej rómskej rodine. 2014.
Chudý Š. Starosc w Polsce - Aspekty spoloczne i edukacyjne. Starosc w Polsce - Aspekty spoloczne i edukacyjne. 2014.
Chudý Š. Medzigeneračný vplyv rodinných vzťahov, konfliktov a solidarity v rodine. Medzigeneračný vplyv rodinných vzťahov, konfliktov a solidarity v rodine. 2013.
Chudý Š. Násilie páchané na starých ľuďoch ako jeden z patologických prejavov v rodine. Sociológia kriminality a vybraných spoločensky nežiadúcich javov. 2013.
Chudý Š. Učení a vyučování (recenzia učebného textu). Učení a vyučování. 2013.
Chudý Š. Vliv sociálního pragramu T. Bati a J.A. Bati na vzdělanost zlínského regionu. Historická tradice a současnost. Vliv sociálního pragramu T. Bati a J.A. Bati na vzdělanost zlínského regionu. Historická tradice a současnost. 2010.
PROJEKT
NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., TICHÁ Z., PITNEROVÁ D., JŮVOVÁ A., CHUDÝ Š. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. GAČR. 2011.
Chudý Š., Grecmanová H., Tichá Z., Neumeister P., Pitnerová D. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. Grantová agentura ČR. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Philosophy of Education KPG/YPHIL LS 1
Teor. aspekty vých. - teorie a fil. vých KTE/XTAV ZS 0
Souvislá praxe 2 KPG/VP2Q ZS Cv 16
Seminář k diplomové práci KPG/VSDQ ZS Se 2
Souvislá odborná praxe 2 KPG/VSP2Q ZS Cv 13
Seminář z pedagogické diagnostiky KPG/KSDIQ ZS 8
Teorie a metodika výchovy KPG/KTVMQ ZS 6
Teorie a metodika výchovy 2 KPG/KTZ2Q ZS 7
Seminář k diplomové práci KPG/KVSDQ ZS 4
Seminář z pedagogické diagnostiky KPG/SDIQ ZS Cv 4
Základy pedagogické diagnostiky KPG/ZPDQ ZS 1
Základy pedagogické diagnostiky KPG/ZPDQ ZS Se 1
Základy pedagogické diagnostiky KPG/KZPDQ ZS 6
Theories and Methods of upbringing 2 KPG/TU2Q ZS 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Imron HARITS PDF Education 2017
Bohdana RICHTEROVÁ PDF Pedagogika 2017
LIJUAN ZHANG PDF Education 2018
Tereza BUCHTOVÁ PDF Pedagogika 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.