RNDr. Martin JÁČ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635183

Katedra biologie

Pedagogická fakulta

Purkrabská 2, 4

3.25

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Jáč M., Kopecká J., Morris M., Vránová O. Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie. In Chocholoušková Z., Pavlasová L. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Janštová V., Jáč M., Dvořáková RM. Identifying the Factors That Motivate Pupils Toward Science Competitions. Proceedings of ESERA 2015. 2016.
Jáč M., Janštová V. Strategies for Teaching Molecular Biology at Grammar School Level: from Theory to Laboratory Practice. New Perspective in Science Education. Conference Proceedings. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Píšová M., Husák J., Jáč M. Možnosti využití didaktické on-line hry Pozor, povodeň! ke kognitivní aktivizaci žáků ve výuce zeměpisu. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 2022.
Horniaková M., Jáč M. Využití přírodovědného experimentu pro (re)konstrukci žákovských poznatků o osmotických jevech v buňce. In . (Eds.) Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 2022.
Jáč M. Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu. In Hník O., Švec V. (Eds.) Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 2017.
Jáč M. Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce biologie. In Hník O., Švec V. (Eds.) Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 2017.
ABSTRAKT
Jáč M. Výzkum v didaktice biologie pohledem Pasteurova kvadrantu. Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. 2020.
Jáč M. Co nám říkají didaktické kazuistiky o školní výuce biologie? Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. 2018.
Jáč M. Didaktické kazuistiky výuky biologie. DidSci PLUS. Research in Didactics of Science PLUS. Abstracts of Presentations. 2018.
Janštová V., Jáč M., Dvořáková RM. Analýza faktorů motivujících žáky středních škol k účasti v Biologické olympiádě. Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. 2016.
Janštová V., Jáč M., Dvořáková R. Faktory ovlivňující motivaci řešitelů celostátního kola Biologické olympiády k účasti v soutěži. Pedagogický výzkum spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací. 2014.
Tomášková K., Jáč M. Implementace badatelsky orientovaného vyučování do výuky přírodopisu na základní škole - případová studie. Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. 2014.
Janštová V., Jáč M. Možnosti výuky molekulární biologie na fakultách vzdělávajících učitele a gymnáziích. Trendy v didaktice bioogie. Sborník abstraktů. 2014.
Jáč M. Pasteurův kvadrant: implikace pro výzkum v didaktice biologie. Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)