Centra kolegiální podpory – možnost praxe pro studenty

Pátek 15. září 2017, 10:24

Máme pro vás nabídku zapojit se s námi do projektu CKP.

Cílem je umožnit diskuzi a sdílení zkušeností, podnětů z oblasti vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co by to konkrétně znamenalo?

Nabízíme:

  • snadnější zajištění školy ve všech 14 krajích v ČR
  • zajištění studijní stáže i nad rámec praxe povinné
  • sdílení zkušeností s kvalitním pedagogem
  • kredity za vypsaný „C“ předmět
  • cestovné do místa stáže, ve výjimečných případech úhradu ubytování

Co potřebujeme:

  • profesní portfolio - do předem nachystaného formuláře, který budete mít od nás k dispozici, zaznamenat reflexi stáže
  • potvrzení o účasti

Pokud máte zájem, napište mi (e.urbanovska@upol.cz)
nebo se za mnou přímo zastavte (Žižkovo nám. 5, 2. patro).

Zpět