Webináře v nabídce Centra celoživotního vzdělávání

Foto: pixabay
Pondělí 4. květen 2020, 9:18

Aktuální situace v souvislosti s COVID-19 a související karanténní opatření dolehla také na pořádání kurzů v rámci celoživotního vzdělávání na PdF UP. Lze říci, že prakticky ze dne na den jsme byli nuceni odvolat či odsunout připravené kurzy určené zejména k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). Jelikož zájem našich uchazečů o vzdělávání z řad pedagogických pracovníků i přes jejich vytížení v pracovním i osobním životě nadále trval, začali jsme s kolegyněmi z Centra celoživotního vzdělávání intenzivně pracovat na přípravě těchto vzdělávacích akcí online formou.

V současné době již tedy nejen nabízíme, ale také realizujeme velkou část kurzů DVPP formou webinářů a dle prvotních reakcí účastníků se těší velké oblibě. Aktuální nabídku kurzů zveřejňujeme v novém oddíle webinářů na webu ZDE.

CCV PdF UP obdrželo také souhlas od MŠMT s pořádáním vzdělávacích programů online formou a je tedy možné, aby je absolvovali pedagogičtí pracovníci, kterým jsou uznatelné i v rámci tzv. ŠABLON (OP VVV).

U této nové nabídky vzdělávání se setkáváme s větším zájmem z řad uchazečů tzn. pedagogických pracovníků, kteří jsou ze vzdálenějších lokalit např. i ze Slovenska a klasická forma prezenčního semináře by jim zřejmě nebyla dostupná.

Z prvotních zkušeností jsme také vyhodnotili, že bez ohledu na trvání těchto omezení pro realizaci kurzů prezenční formou, budeme nadále webináře prostřednictvím nabídky celoživotního vzdělávání realizovat. Zejména v odpoledních či podvečerních hodinách, což může být pro uchazeče z řad pedagogických pracovníků opět zajímavější z hlediska sladění jejich časových možností.

Velké poděkování patří zejména lektorům, kteří byli ochotni připravit a realizovat s námi vzdělávání online formou, a také kolegyním z Centra celoživotního vzdělávání, které velmi profesionálně a rychle připravily a realizovaly kurzy v této „nové“ online formě.

Úspěšnou realizaci webinářů potvrzují i evaluace účastníků, např. „Děkuji za realizaci. Byla jsem velice spokojená“.

Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci podílejí, a těšíme se na setkání formou online webinářů.

Ing. Alena Opletalová, Ph.D., vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP

Zpět