Na mobilu, ale kreativně? Přehlídka Be_on the screen ukazuje učitelům i žákům cestu

Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry, „Přátelé jsou jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že existují.“ Ilustrace autorky Michaely Ptáčkové vzniklá s využitím umělé inteligence; 9. třída; žáci ZŠ a ZUŠ Žlutice experimentovali s různými nástroji AI: nejprve prostřednictvím textu co nejsrozumitelněji definovali, co má být výstupem (jak má vypadat zamýšlená knižní ilustrace); pomocí nástroje Dream by WOMBO vytvářeli hrdiny knižního příběhu a v nástroji GauGAN2 pak prostředí, v němž se děj odehrává. Pedagogické vedení: Lucie Pavlíková
Pátek 5. květen 2023, 9:24 – Text: Redakce U21

Pod heslem „Be_on the screen and stay creative!“ se letos na katedře výtvarné výchovy PdF UP uskuteční přehlídka digitální tvorby dětí a mládeže. Jejím cílem je ukázat, jaké podoby má a může mít tvůrčí umělecká činnost dětí a dospívajících s využitím digitálních nástrojů – třeba na běžném mobilním telefonu. Přehlídka vyvrcholí 2. června, kdy se v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční nejen slavnostní předávání cen, ale i bohatý program v podobě projekcí, workshopů a performancí. Pro děti a mládež bude připraven otevřený ateliér s aktivitami.

„Co na těch mobilech děti stále mají? Proč nedělají raději něco užitečného?“ Podobně si občas povzdechnou snad všichni rodiče nebo učitelé. Není divu, vždyť podle některých výzkumů až pětina školáků denně „prosurfuje“ na mobilu nebo počítači čtyři a více hodin. Je to vždy jen ztráta času a pasivní příjem informací a obrazů, nebo se mobily a počítače mohou používat také kreativně? Odpovědi nabídne přehlídka Be_on the Screen, jejíž velká virtuální podoba se veřejnosti otevře 2. června. Na webové platformě budou vystaveny všechny projekty a dílčí práce, které zaslali účastníci a účastnice z celé republiky a ze Slovenska.

Autoportrét, Damián Odynak, 10 let, ZUŠ Karola Pádivého, Trenčín, pod pedagogickým vedením Zuzany Baranovič Janíčkové

„Na naši výzvu reagovalo velké množství škol i jednotlivců. Celkem nám přišlo více než sto přihlášek a poslaná díla tvořilo skoro 500 dětí a mladých lidí,“ vysvětluje Petra Šobáňová, členka realizačního týmu projektu. „Jsme velmi překvapeni vysokou úrovní zaslaných prací, které ukazují, jak kreativní jsou nejen žáci a žákyně, ale také učitelé a učitelky. Právě oni jsou těmi, kdo dokáží podnítit zájem mladých o kreativní využívání digitálních nástrojů. Je to zajímavá synergie: žáci si dokážou velmi rychle osvojit jednodušší digitální nástroje, pedagog jim ale ukáže cestu, jak je využít co nejlépe. Kultivuje jejich projev, seznamuje je se špičkovými uměleckými podobami digitální tvorby. Ukazuje, že ne každý digitální obraz – statický nebo pohyblivý – má hodnotu. Učí žáky, aby byli nároční sami na sebe a nespokojili se s povrchností a líbivostí. Zkrátka aby se pokusili vyjádřit nějakou myšlenku, své vidění světa, svou sebereflexi,“ dodává garantka projektu a vysvětluje, že přehlídka na webové platformě nabídne také metodickou podporu učitelům a učitelkám, kteří prozatím se zapojením digitálních médií do výuky váhají.

Přehlídka, jež by se měla na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého konat každoročně, si klade za cíl přispět k reflexi posunů ve výtvarné tvorbě a výchově, k nimž dochází vlivem digitálních technologií – ať již na rovině využívaných nástrojů a tvůrčích postupů, nebo na rovině recepce a prezentace.

Portrét Elišky, Adéla Brigulová, 12 let; pod pedagogickým vedením Pavlíny Janíkové vznikl na ZUŠ Opava soubor fotografických portrétů; při soustředěné práci s fotoaparátem se žáci postupně seznamovali s rolí světla napříč dějinami umění. Vzniklé fotografie, v nichž hraje roli nejen světlo a stín, ale také barva, se staly inspirací pro další práci – kresbu nebo malbu autoportrétu.

Svá díla nebo tvůrčí projekty mohli do přehlídky přihlásit jak jednotlivci (tvůrci samotní nebo jejich zástupci), tak celé tvůrčí kolektivy, jako jsou školní třídy či zájmové skupiny. Zaslané práce nyní vyhodnocuje odborná porota a 2. června 2023 se od 16 hodin v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční slavnostní předávání ocenění. Připraven je také celodenní program, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci – nejen účastníci přehlídky.

Program nabízí např. otevřený ateliér pro děti a teenagery; pro dospělé a dospívající účastníky (od 15 let) jsou připraveny tvůrčí workshopy, na něž pořadatelé zvou především zájemce z řad učitelů a učitelek. Večerní program nabídne projekce, performance a DJ party, na níž vystoupí mladí tvůrci Nikolas Vidras a Matěj Balák. Podrobnosti viz níže.

Be_on the Screen | 2. června 2023, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, KVV PdF UP (konvikt), Univerzitní 3—5, Olomouc

Celodenní program přehlídky digitální tvorby dětí a mladých umělců:

Upozorňujeme zájemce, že na workshopy je třeba se registrovat zde.

 

13—15:30 hod. Open studio pro děcka a teenagery

Otevřený ateliér (1. patro, ateliér kresby) bude plně k dispozici mladším dětem a teenagerům, pro něž budou přichystány jednoduché tvůrčí aktivity. Je možné kdykoliv přijít i odejít, pedagogický dohled, výtvarný materiál a vlídné vedení budou připraveny. Jednotlivci se nemusejí předem hlásit, větší skupiny prosíme, aby se předem nahlásily na e-mail beonthescreen@upol.cz.

 

Workshopy pro dospívající od 15 let a dospělé

 

9—12 hod. Workshop Robot jako umělec (Tomáš Arnold, Petra Šobáňová & Sára Lipnerová)

Propojte své umělecké nadání a vyjadřování s digitálními nástroji a postupy uplatňovanými v IT. Vyzkoušíte si různé programovací postupy, programovatelné roboty a digitální nástroje, a poznáte tak možnosti jejich kreativního využití. Společně se zamyslíme nad využitím digitálních dat v umění a jejich převedení do pedagogické praxe. Workshop bude nabízet pracovní stanoviště s jednotlivými pomůckami (ozoboti, roboti Sphero, Arduino) a nabídkou úloh. Zájemci s notebookem si vytvoří vlastní netartový projekt v podobě html koláže. (1. patro, ateliér kresby)

 

13—15:30 hod. Workshop Kreslená animace s Pavlou Baštanovou

Workshop povede Pavla Baštanová, animátorka, umělkyně a vyučující na KVV PdF UP v Olomouci. Pavla Baštanová je absolventkou UMPRUM (oboru Filmová a televizní grafika) a UTB ve Zlíně (oboru Klasická animovaná tvorba); ve své práci se věnuje převážně animaci a ilustraci a právě na tyto tvůrčí oblasti se zaměří její workshop. Představíme si jednu z volně dostupných a kvalitních aplikací pro kreslenou animaci Flipaclip. Ukážeme si základní principy animace a vyzkoušíme si je přímo v aplikaci. Cílem workshopu je nabídnout dostupné nástroje na využití animace ve výuce. S sebou si přineste smartphone nebo tablet se staženou aplikací Flipaclip. Na místě budou také nějaké tablety s aplikací k zapůjčení. (1. patro, seminární pracovna)

 

13—15:30 hod. Workshop Využití mobilních aplikací ve výtvarné edukaci s Šárkou Coganovou

Workshop povede zkušená pedagožka Šárka Coganová, jež působí na ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou a jako lektorka na KVU PF UJEP. Teoretická i praktická část jejího workshopu bude zaměřena na možnosti vnesení prvku dynamiky do statického obrazu pomocí úprav fotografií v konkrétních mobilních aplikacích. Cílem je integrace jednotlivých médií a vizuálně obrazných prvků do vlastního mediálního projektu, který si zachová v rámci vytvořeného média i tématu svůj výraz. Představené postupy ukážou, že obrazová média nabízejí bohaté tvůrčí činnosti založené na experimentování, kdy je žák veden fyzicky nenáročným způsobem k odvaze uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a k zapojení se — na své odpovídající úrovni — do procesu digitální tvorby a komunikace. Postupy budou demonstrovány na výtvarném námětu Město nejen v liniích, pracovat budeme s aplikací Photo Editor. Účastníci budou potřebovat vlastní mobilní telefon. (3. patro, ateliér grafického designu)

 

16—18 hod. Be_on the screen and stay creative | Prezentace výstupů přehlídky, vystoupení hostů a slavnostní předávání ocenění

Během slavnostního podvečera budou předána ocenění vybraným účastníkům a účastnicím a bude představena virtuální výstava všech zaslaných projektů. (3. patro, filmový sál)

 

18—19 hod. Performance uskupení SKOVKA a projekce studentských počinů

SKOVKA je intermediální experimentální projekt hudebníků a performerů*rek. Zvukovou složku tvoří konfrontace analogového syntezátoru s pohybovou sekcí a celkovou atmosféru dokresluje vizualista pomocí živé projekce promítané na bílé oděvy performerů. (3. patro)

 

19 hod. Networking u sklenky vína (3. patro)

 

20—22 hod. DJ party a audiovizuální performance | DJ Nikolas Vidras & projekce Matěje Baláka (3. patro)

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)