Adaptační kurz pro začínající učitele

Foto: pixabay
Úterý 8. září 2020, 12:23 – Text: Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci nově nabízí kurzy pro začínající učitele, které se budou konat v období září–listopad 2020. V těchto kurzech se učitelé seznámí s reálnými příklady ze školské praxe díky zkušenému pedagogovi, který je provede začátkem jejich pedagogické profese. Zaměří se na různé oblasti, které nejčastěji trápí začínající učitele a společnou interakcí se účastnící dozví, jak reálně řešit různé situace v praxi. Zaměří se například na témata jak navázat na výuku na vysoké škole, jak využít vše, co se v pregraduální přípravě dozvěděli, na komunikaci nejen se žáky, ale i rodiči či kolegy a mnoho dalšího.

Oba kurzy Kurz pro začínající učitele a Kurz sdílení zkušeností a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem budou probíhat pod vedením zkušené pedagožky PhDr. Jaroslavy Ševčíkové. Kurzy budou probíhat v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a díky získané dotaci MŠMT jsou nabízeny zcela zdarma. Cílovou skupinou jsou učitelé, kteří nově nastoupili do zaměstnání nebo mají maximálně tříletou praxi. Kapacita jednoho kurzu je dvacet osob. Proto se účastnící nemusí bát nedostatečné interakce s lektorem.

 

Více se dozvíte na našich stránkách: www.ccv.upol.cz

 

Zájemci se mohou přihlašovat na následujících odkazech:

Přihláška na Kurz pro začínající učitele ZDE

Přihláška na Kurz sdílení zkušeností a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem ZDE

 

Těšíme se na Vaši účast.

Kolektiv Centra celoživotního vzdělávání

Zpět