Adolescent a jeho duševní zdraví – od výzkumu k praxi

Úterý 14. listopad 2023, 11:00 – Text: Jan Šmída

Duševní zdraví dětí a mladistvých je v současné společnosti a především ve školství velmi skloňované téma. Zásadní vliv na jeho kvalitu má řada rizikových faktorů, mezi které můžeme aktuálně také zařadit např. sociální sítě, životní styl jedince, sociální a ekonomickou krizi společnosti, zhoršování klimatu, probíhající válečné konflikty apod. Klíčem k eliminaci dopadů na duševní zdraví jednotlivců je komplexní a systémové preventivní působení, zacílené na společenská i vývojová rizika (dospívání, utváření genderových rolí, formování identity aj.), v případě prvotních projevů duševních poruch pak kvalitní systém poradenských služeb.

Je třeba si uvědomit, že děti a mladiství patří mezi obzvláště rizikové skupiny ohrožené rozvinutím duševní poruchy. Stěžejní by v této věci měla být role rodiny, avšak častokrát dospívající dostává patřičnou podporu až ve škole. Zde jsou pak pedagogičtí pracovníci, zpravidla třídní učitelé a pracovníci školního poradenského pracoviště, ústřední oporou a klíčovým činitelem při utváření zdravého životního stylu a prevenci duševních poruch.

Zmíněnému tématu byla věnována intenzivnější pozornost na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1. a 2. listopadu 2023. V tyto dny se na půdě fakulty konala mezinárodní odborná konference s názvem Adolescent a jeho duševní zdraví 2, za jejíž organizací stojí na fakultě působící doc. Tomáš Čech. Ten je současně hlavním řešitelem z Fondů EHP 2014–2021 financovaného projektu Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence; konference se konala jako jeden z výstupů tohoto projektu.

V programu konference jsme mohli vyslechnout příspěvky významných odborníků. Jednalo se především o přední islandské psycholožky dr. Margrét Sigmarsdóttir a dr. Bergljót Gyða Guðmundsdóttir z University of Iceland, které představily výstupy ze své tematicky blízké odborné a výzkumné práce. Na jejich příspěvky navázal dr. Martin Dolejš z Filozofické fakulty UP svou přednáškou o depresivitě a její diagnostice. Nechyběla ani série přednášek a workshopů od pracovníků Centra prevence společnosti Podané ruce, o.p.s., které na řešení projektu aktivně participuje. Účastníci měli rovněž možnost zúčastnit se a odborně diskutovat v celkem čtyřech tematicky zaměřených sekcích, další den pak využít nabídky pěti prakticky orientovaných workshopů z oblasti prevence duševního zdraví, záměrného sebepoškozování, zátěžových situací či drogové problematiky.

Zajímavá a aktuální témata přilákala na olomouckou pedagogickou fakultu bezmála 150 účastníků z řad akademických pracovníků, odborníků z praxe a rovněž studentů, kteří se zájmem společně diskutovali jednotlivá témata duševního zdraví a prevence duševních poruch u dospívajících. Osobně si myslím, že je skvělé, s jakým zájmem a nadšením přistupovali k jednotlivým přednáškám a workshopům studenti pedagogických oborů a jak aktivně se zapojovali do diskuze, což lze vnímat jako cennou investici pro jejich budoucí práci s dětmi.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)