Ani pandemie nezabránila Tereze Machové realizovat úspěšnou a oceněnou bakalářskou práci

Fotogalerie: archiv Terezy Machové
Pondělí 9. srpen 2021, 23:13 – Text: Ondřej Moučka

Tereza Machová je čerstvou absolventkou Učitelství pro mateřské školy. V rámci své bakalářské práce Pohádka jako prostředí pro rozvíjení matematické pregramotnosti dětí v mateřské škole zpracovávala projekt na rozvíjení matematické pregramotnosti dětí v prostředí literárního textu – konkrétně v příběhu velryby Gerdy od slovenského spisovatele Adriána Macha. V projektu byla podle vedoucí práce RNDr. Martiny Uhlířové, Ph.D., kontinuálně propojena matematická pregramotnost s pregramotností čtenářskou,  byly tam přirozeně začleněny prvky enviromentální a společenské výchovy. Z důvodu uzavření mateřských škol v rámci protipandemických opatření však Tereza nemohla ověřit svůj projekt v praxi mateřské školy. Rozhodla se tedy pro alternativní řešení – přetransformovat projekt prostřednictvím šesti autorských videí do virtuální formy. Ve svých videích zprostředkovává příběh velryby Gerdy a současně vede děti k matematicky zaměřeným aktivitám. Videa Tereza ověřila on-line formou ve spolupráci s rodiči dětí mateřské školy. Zpětná vazba od dětí i rodičů byla velmi pozitivní. Ocenění vynaloženého úsilí se jí dostalo především v podobě čestného uznání v mezinárodní česko-slovenské studentské soutěži SVOČ2021 Didaktika matematiky a informační výchovy pořádané Univerzitou Karlovou pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků.

 

„Získání čestného uznání od poroty si velmi vážím. Mám velkou radost, že porota moji práci ocenila. Když jsem se do soutěže přihlašovala, tak jsem vůbec nepočítala, že bych mohla nějaké ocenění získat,“ uvedla na adresu svého úspěchu Tereza Machová. Stejně jako mnoha dalším studentkám a studentům realizaci její práce zkomplikovala pandemie a s ní spojená opatření: „Pandemie mé práci dala úplně nový rozměr. Po uzavření mateřských škol jsem přemýšlela, jak s dětmi projekt ověřit v praxi, když jsou mateřské školy zavřené a napadlo mě převést projekt do online formy prostřednictvím videí. Během jednoho týdne jsem tedy natočila videa, která dětem zprostředkovala projekt do domácího prostředí.“ A dodává, že se nečekaně musela učit novým dovednostem jako je natáčení a střih videa.

Tématem bakalářské práce Terezy Machové je pohádka jako prostředí pro rozvíjení matematické pregramotnosti dětí v mateřské škole. Podle jejích slov si toto téma vybrala, protože chtěla zkusit propojit dvě oblasti: čtenářskou pregramotnost s matematickou pregramotností. Vytvořila tak projekt, ve kterém jsou dětem prostřednictvím knihy Gerda: Příběh velryby nabízeny předmatematické aktivity. Ve volbě zaměření bakalářské práce hrála roli i Terezina iniciativa dozvědět se více o přesahu matematické a čtenářské pregramotnosti do vzdělávacích oblastí: „Při tvorbě aktivit mě překvapilo, že oblasti matematické pregramotnosti lze nalézt skoro v každé aktivitě jen je zapotřebí určitý nadhled, naučila jsem se je tak vyhledávat i v aktivitách, ve kterých bych je ani nečekala. Díky své práci jsem se posunula v mnoha směrech, včetně používání digitálních technologií a komunikace s rodiči“, hodnotí další přenos kvalifikační práce její autorka.  

A jak hodnotí Terezu Machovou jako studentku vedoucí její práce Martina Uhlířová? „Tereza byla úžasná studentka. Byla radost s ní spolupracovat. Na oboru Učitelství pro mateřské školy se studentky zpravidla na matematiku dívají jako na nepřátelskou disciplínu. Vzpomínají na těžké písemky a memorování zpaměti. Mým cílem je jim ukázat , že matematika je zajímavá a může být i krásná. Že matematika není  vůbec jen o ‚biflování‘ vzorečků a definic. Matematika je všude kolem nás. Jen se umět porozhlédnout a zamyslet!“

Připojujeme se k pochvale a Tereze k významnému ocenění gratulujeme!

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)