Cena děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za akademický rok 2021/2022

Středa 18. květen 2022, 11:25

Dovolujeme si vás informovat, že i v letošním roce je možné podávat návrhy na udělení Ceny děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vynikající studentskou vědeckou či uměleckou činnost nebo publikaci. Cena děkana může být udělena studentům v prezenční i kombinované formě studia v rámci bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů za mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí pracovišť či samotní uchazeči do 30. října 2022; návrhy pro absolventy lze podat nejpozději do 30. června 2022.

Písemný návrh na udělení Ceny děkana musí obsahovat:

  • jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště
  • studijní program s uvedením studijního oboru, který student studuje nebo řádně ukončil
  • stručný životopis studenta nebo absolventa
  • seznam publikovaných vědeckých prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti
  • zdůvodnění návrhu na udělení Ceny děkana

Návrh se všemi uvedenými náležitostmi se předkládá ve dvou vyhotoveních (1x v tištěné a 1x v elektronické podobě). Realizace uměleckého díla se může doložit fotografickým, audiovizuálním, případně jiným záznamem. Práce mohou být vytvořeny individuálně nebo týmově a neměly by svým rozsahem zpravidla překročit 25 stran. Výjimečně mohou být předloženy i práce diplomové a závěrečné či jejich ucelené části.

Své návrhy můžete již nyní podávat na Oddělení pro vědu, výzkum a doktorská studia k rukám Mgr. Kateřiny Dvořákové.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)