Cena děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za akademický rok 2023/2024

Foto: Alžběta Gregorová
Čtvrtek 6. červen 2024, 12:20 – Text: Oddělení vědy a výzkumu PdF UP

Rádi bychom vás informovali, že běží lhůta pro podávání návrhů na udělení Ceny děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci za akademický rok 2023/2024. Cena děkana může být udělena studentům v prezenční i kombinované formě studia v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

Je oceněním mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Ocenění studenti získají nejen čestné uznání pana děkana, ale i věcnou a/nebo finanční odměnu. Ocenění jsou předávána na setkání akademické obce.

O cenu se mohou studenti ucházet v následujících oblastech:

a) obory učitelské;

b) obory neučitelské nebo

c) umělecká činnost a tvorba.

 

Písemný návrh na udělení Ceny děkana obsahuje:

a) jméno a příjmení studenta nebo absolventa, bydliště, tel. kontakt, e-mail (soukromý e-mailový kontakt v případě, že se jedná o absolventa v daném akademickém roce);

b) studijní program/obor, který student studuje nebo absolvent řádně ukončil;

c) stručný životopis studenta nebo absolventa;

d) seznam publikovaných vědeckých prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a

e) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. 

 

Návrhy na udělení Ceny děkana mohou podávat akademičtí pracovníci PdF UP i sami uchazeči do 30. září 2024.

Návrh se všemi uvedenými náležitostmi se předkládá ve dvou vyhotoveních (listinné a elektronické). Realizace uměleckého díla se může doložit fotografickým, audiovizuálním, případně jiným záznamem. Práce mohou být vytvořeny individuálně nebo týmově a ideálně by se mělo jednat např. o články publikované v odborných časopisech, monografie, zásadní postery či příspěvky prezentované na konferencích, inovativní umělecká díla apod. Výjimečně mohou být předloženy i mimořádně kvalitní kvalifikační práce či jejich ucelené části.

Své návrhy můžete po celou dobu soutěžní lhůty podávat na Oddělení pro vědu a výzkum k rukám Mgr. Kateřiny Dvořákové.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)