Co má umět absolvent učitelského programu? Připomínkujte Kompetenční rámec absolventa učitelství!

Úterý 7. březen 2023, 9:54 – Text: Oddělení komunikace PdF UP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých webových stránkách Kompetenční rámec absolventa učitelství (Rámec) k připomínkám široké odborné veřejnosti. Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách ministerstva. Připomínkování poběží do 16. dubna 2023 pomocí speciálního formuláře, který má být následně zasílán na e-mailovou adresu pripominky-KRabsolventa@msmt.cz. Formulář je ke stažení na výše uvedeném odkaze.

Kompetenční rámec absolventa učitelství je jedním z výstupů, které vzešly ze spolupráce MŠMT a fakult připravujících učitele na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v České republice.

„Tento dokument je společnou vizí pro kvalitu přípravy učitelů v ČR a bude využíván pro další zkvalitňování přípravy učitelů v rámci probíhající reformy, ale také, jak doufáme, pro formativní práci přímo se studenty učitelství,“ popisuje přínos Rámce Mgr. Matouš Bořkovec, ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství.

Na tvorbě rámce, jenž se snaží definovat, co by měl umět čerstvý absolvent učitelství, se jako členka pracovní skupiny podílela také doc. Petra Šobáňová, Ph.D., proděkanka pedagogické fakulty. Podle ní je role obdobných dokumentů důležitá pro další směřování pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR. „Dokumenty definující různé standardy nebo kompetenční rámce nám pomáhají stanovit sdílenou vizi, již chceme naplňovat. Taková vize má ale smysl a naději na uvedení do praxe jen tehdy, pokud ji aktéři přijmou za svou. Proto bych chtěla pozvat k připomínkování nejen nás, vzdělavatele budoucích pedagogů, ale také studenty a studentky učitelství nebo učitele a učitelky z praxe. Rámec je živý dokument a těším se, že se jej pomocí připomínek podaří vyladit tak, aby nám v dalších letech pomohl při inovacích našich programů.“

Podoba Rámce i vzhledem k možnosti připomínkování zatím není konečná. V příštím období budou probíhat práce například na oblasti oborových a oborovědidaktických kompetencí, které zatím v dokumentu nejsou podrobněji popsány. Jejich definování může být dalším krokem a podle autorů by jistě bylo žádoucí, protože se jedná o zásadní oblast profesních kompetencí učitele. Cílem vytvoření společného základu je tedy do budoucna vznik jednotlivých oborově specifických variant tohoto Rámce.

Čas na připomínkování dokumentu je do 16. 4. 2023. Připomínkování je možné pouze s využitím formuláře, následně zaslaného na emailovou adresu pripominky-KRabsolventa@msmt.cz.

Představitelé ministerstva zvou odbornou veřejnost ke společnému online setkání Kulatý stůl ke Kompetenčnímu rámci absolventa učitelství, na kterém bude návrh dokumentu představen ze strany zástupců autorského týmu a bude jim možné pokládat otázky prostřednictvím chatu. Akce je naplánována na pátek 10. března 2023 od 14.00 do 15.30, připojit se můžete přes odkaz na YouTube.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)