Dominika Bartošová – ústav speciálněpedagogických studií

Foto: Jakub Konečný
Pondělí 1. únor 2021, 12:58

,,Ať věříš, že to zvládneš, nebo že to nezvládneš, máš pravdu." (Henry Ford)

Dominika Bartošová

„Každý z nás touží najít nějaké životní poslání. Něco, pro co byl asi stvořen, a mezi ním a tím ‚něčím‘ by fungovala jakási obousměrná energie – taková, kterou by člověk vysílal a zároveň ji dostával zpátky ve formě naplnění, spokojenosti a pocitu maximálního využití svého vlastního potenciálu. Pro člověka s uměleckým duchem, který je navíc tak trochu ‚exot‘ a má rád lidi a jejich příběhy, se obor dramaterapie, jejž jsem mohla začít studovat na ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jevil jako stvořený. Díky tomuto studiu mohu přicházet do kontaktu s různými lidmi z rozličných skupin, jejichž příběhy mě obohacují, a zároveň mohu vložit vlastní energii do kontaktu a práce s nimi. Studium dramaterapie mi přineslo nejen přátele, ale také například možnost absolvování výcvikových sebezkušenostních kurzů s výjimečnými lektory a vyučujícími, které mi během studia daly asi nejvíce. Studium na PdF UP pro mě znamená nejen teoretické poznatky, ale i osobnostní rozvoj.

Díky pedagogické fakultě jsem se mohla zapojit do řady projektů a získat cenné zkušenosti, jež mi jistě pomohou ve výběru další specializace. Věřím, že se nebudu cítit v praxi úplně ‚ztracená‘. Mohu mluvit konkrétně o zkušenostech, které získávám na dětském psychiatrickém oddělení nemocnice Šternberk, kde pracujeme s dětmi formou dramaterapeutických setkání. Univerzita mi také umožnila uskutečnit jeden z mých snů, kterým bylo studium v zahraničí, konkrétně ve Španělsku, kde jsem získala nejen jazykové dovednosti, ale také zkušenost s uměleckou a terapeutickou prací se skupinami lidí nejen s mentálním postižením. Mimo již zmíněné semestrální studium jsem také mohla absolvovat měsíční stáž v Indonésii, která byla další velice zajímavou zkušeností, na kterou budu ještě dlouho vzpomínat.

Myslím, že člověk se díky studiu na naší fakultě může zapojit do velkého množství projektů, setká se s inspirujícími lidmi, schopnými ho směřovat dál, a navíc se může dále formovat podle svých potřeb. Již od počátku svého studia jsem se díky první praxi dostala také ke společnosti SPOLU Olomouc, ve které již několik let pracuji jako osobní asistentka a nějakou dobu jako programová vedoucí. K mým oblíbeným projektům patří také spolupráce s BALANC, z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí, ve které jsem mohla působit jako osobní asistentka a vedoucí lektorka Společenských večerů tance a etikety, určených pro mladé lidi se zdravotním postižením, které jsou mou srdeční záležitostí.

Pedagogická fakulta UP nabízí rozmanité příležitosti, stačí si jen vybrat a jít za svými přáními a cíli.

Fakultě bych přála studenty, vyučující a vedení, kteří budou vždy přistupovat ke každému člověku jako individuální bytosti a budou spolu otevřeně komunikovat. Přeji jí také, aby každý člen této alma mater přistupoval s láskou sám k sobě a kousek té lásky věnoval péči o své blízké a lidem, se kterými pracujeme…“

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)