Festival (oborových) didaktik nabízí inspiraci pro moderní výuku

Foto: Lukáš Blokša
Čtvrtek 26. říjen 2023, 6:00 – Text: Oddělení komunikace PdF UP

Už 9. listopadu 2023 se v malé aule pedagogické fakulty koná Festival (oborových) didaktik! Přijďte se podívat na akci, na které oboroví didaktici z Pedagogické fakulty UP představí celou řadu inovativních metod do výuky. Vyzkoušejte si moderní metody na vlastní kůži a inspirujte se!

Původní myšlenka na realizaci se objevila v době přípravy kompetenčního rámce budoucích absolventů učitelství během připomínkovacího období, kdy pro sběr připomínek probíhala komunikace s oborovými didaktiky v rámci fakulty. „V té době jsme zjistili, že naši kolegové mají spoustu skvělých nápadů na zařazování inovativních prvků do výuky, které by mohly být inspirativní pro všechny, ale o kterých mezi sebou ani nevíme. Řekli jsme si, že je velká škoda, a že by bylo dobré své nápady sdílet nejen spolu, ale i se studenty,“ přibližuje okolnosti realizace proděkanka pro studium Radka Dofková.

Jak sama upozorňuje, hlavní vizí tedy bylo uspořádat setkání zaměřené na představení konkrétních praktických tipů do výuky. „Hlavní část se skládá z vystoupení našich oborových didaktiků. Ty jsme požádali, aby si připravili v krátkých vystoupeních ochutnávku toho, co dělají. Nechceme powerpointové prezentace, ale aby využili konkrétní pomůcky, k vystoupení přibrali studenty… Pokud někdo například využívá nějakou mobilní aplikaci či vzdělávací program, může nechat auditorium vytáhnout telefony a konkrétně jim aplikaci představit. Nejedná se tedy o vědeckou konferenci v tradičním slova smyslu se sekcemi přednášek s powerpointovými prezentacemi, ale spíše o živá vystoupení. Klíčovým pojmem je mikrovýstup – konkrétní ukázka v duchu konstruktivismu.“

Účastníci se mohou těšit na několik zajímavých hostů z jiných pracovišť. Jak proděkanka Dofková upozorňuje: „Úvodního plenárního jednání se účastní Tomáš Janík z Masarykovy univerzity, který bude mluvit o projektu Hyperspace, dále jsme se obrátili na Matouše Bořkovce z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, protože ten má na starosti právě kompetenční model a přípravu budoucích učitelů v rámci konceptu provázejících učitelů. Třetím hostem je Anna Derevjaníková z Prešova, výtvarnice, která představí zážitkové vystoupení v oblasti hudební výchovy.“

Akce také počítá s aktivní účastí studentek a studentů. Ti mohou představit své vlastní práce prostřednictvím posterů. „V posterové sekci jsme chtěli podpořit studenty v posledních, resp. předposledních ročnících v tom, aby své dosažené výsledky ze závěrečných prací prezentovali formou posteru. Nechceme po nich klasická vystoupení; cílem je spíš představení toho, co dělají a vzájemná inspirace, případně získání zpětné vazby pro dokončení práce,“ doplňuje Radka Dofková a dodává: „Zároveň jsme oslovili spolek Otevřeno, takže na konci akce bude realizována diskuze formou kulatého stolu se studenty z této organizace. Chceme se bavit o možných směrech inovací z jejich pohledu.“

Program celého Festivalu (oborových) didaktik naleznete níže.

 

Úvodní blok 

 

 

 

9:00

5 min

Doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

Zahájení, úvodní slovo

9:05

15 min

Mgr. Matouš Bořkovec (MŠMT)

Reforma přípravy učitelů a Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství

9:20

20 min

Prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Masarykova univerzita v Brně)

Vzdělávací prostředí Hyperspace jako výstup z oborově didaktického výzkumu založeného na přístupu design-based research

9:45

15 min

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešově)

Od zážitku k poznatku v hudobnej výchove

Hlavní blok 

     

10:00

20 min

Komunikační pojetí výuky českého jazyka a literatury

katedra českého jazyka a literatury

Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

10:20

20 min

Angličtinářské začátky

Ústav cizích jazyků

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

10:40

20 min

Inspirace učitelů budoucnosti: perspektivy výuky přírodopisu

Katedra biologie

Mgr. Jitka Kopecká, PhD.

11:00

60 min

Polední přestávka

12:00

20 min

Zásada názornosti prostřednictvím programu GeoGebra v hodinách matematiky

katedra matematiky 

Mgr. Jan Wossala, Ph.D.

12:20

20 min

Mezi dějepisem a občankou 

katedra společenských věd

Mgr. Monika Suková 

Mgr. Zuzana Cieslarová 

Bc. Kateřina Dočková 

Bc. Tomáš Marek 

Bc. Kateřina Nečacká 

12:40

20 min

Forma "3 S" jako prostředek pro rozvoj didaktické kompetence studentů 

katedra primární a preprimární pedagogiky

Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D. + 2 studenti

13:00

20 min

Procesuální kresba (nejen) v expresivních přístupech oborových didaktik

katedra výtvarné výchovy

Mgr. et Mgr. Anna Boček Ronovská, Ph.D.

Mgr. Jana Musilová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Arnold

Mgr. Sára Lipnerová

13:20

20 min

Přestávka

13:40

20 min

Hudební klíčování a digitální gramotnost v HV

katedra hudební výchovy

Mgr. Jarmila Šiřická, Ph.D.

14:00

20 min

Výuka nové informatiky na ZŠ a SŠ

katedra technické a informační výchovy

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Mgr. Radim Děrda

14:20

20 min

Bez (předem vytvořených) kritérií nelze žáka hodnotit formativně

Ústav pedagogiky a sociálních studií

doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

14:40

20 min

Výchova ke zdraví jako prostor pro vzdělávání, zážitek i úspěch

Katedra antropologie a zdravovědy 

Doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D.

15:00

30 min

Kulatý stůl se studenty

Otevřeno, z.s.

15:30

Závěrečné poděkování

Doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)