Katedra matematiky opět připravila zajímavé didaktické semináře

čtvrtek 14. březen 2019, 14:46

Katedra matematiky opět připravila zajímavé didaktické semináře, na které jsou zváni nejen studenti a studentky, ale i zájemci z pedagogické veřejnosti a všichni, koho inovativní přístupy ve výuce matematiky zajímají. Tento semestr se můžete těšit celkem na tři semináře s odborníky z tuzemských i zahraničních institucí. První dva proběhnou v březnu, třetí je potom plánován na květen. Semináře se konají v rámci Dnů vědy a umění. Níže naleznete anotaci jednotlivých seminářů a pozvánky. Program Dnů vědy a umění je zde.

 

Blanka Cmolová – Rozvíjení předmatematických představ dětí v prostředí mateřské školy

Termín konání: úterý 19. března 2019

Místo a čas: učebna P28, 12.15

Mgr. Blanka Cmolová je zkušenou pedagožkou. Seminář bude zaměřený prakticky, na konkrétní možnosti rozvíjení předmatematických představ dětí v mateřské škole. Na semináři bude představen soubor matematických aktivit  a vhodných didaktických pomůcek.

 

Petr Hedbávný - Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s využitím karet IMAGLEE)

Termín konání: středa 20. března 2019

Místo a čas: učebna N24, 13.15

Dr. Petr Hedbávný vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, kde současně přednáší. Je spoluautorem karet IMAGLEE, které pomáhají rozvíjet kreativitu, myšlení, vyjadřovací schopnosti i schopnost empatie. V posledních dvou letech pracoval s více než tisícovkou školáků, několika stovkami učitelů a několika desítkami speciálních pedagogů. Usiluje o to, aby při výuce byli nadšeni žáci všech zájmů a stupňů pokročilosti. Inspiraci bere ze zážitkové pedagogiky, hudby, improvizačního divadla a aikida.

 

Péter Körtesi - Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra

Termín konání: úterý 7. května 2019

Místo a čas: učebna N 24, 12.15

 

Prof. Péter Körtesi působí na Matematickém institutu Univerzity v Miškolci. Přednáška bude zaměřena na možnosti vizualizace a řešení vybraných matematických problémů v prostředí GeoGebra. GeoGebra je dynamický matematický software pro všechny úrovně vzdělávání, který spojuje geometrii, algebru, tabulkový procesor, grafy, statistiku a analýzu v rámci jednoho celku.