Letní škola výchovy k občanství zdůrazňuje aktuální trendy oborové didaktiky i důležitost vědomí identity

Zhruba šedesát učitelů a vysokoškolských studentů se zúčastnilo pětadvacátého ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství.
Foto: Archiv katedry společenských věd PdF UP.
úterý 28. srpen 2018, 7:46 – Text: Milada Hronová

Pětadvacátý ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství přivítal na pedagogické fakultě zhruba šedesát učitelů a vysokoškolských studentů. K diskuzi na téma Století proměn československé a české státnosti se s nimi sešla řada zajímavých osobností.

„Stálicí naší letní školy a její podporovatelkou je bezpochyby politoložka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické Praha, na jejíž vystoupení obvykle navazuje živá diskuze. Letos hovořila na téma Vzdělání jako součást hodnotového zakotvení české společnosti,“ uvedl Pavel Krákora z katedry společenských věd pedagogické fakulty. Bohatou diskuzi podle něj pravidelně doprovází i příspěvky politologa Jakuba Charváta z Metropolitní univerzity Praha, který tentokrát přednášel o českém politickém stranictví v proměnách času.

„Zajímavou reflexi politického působení prezidenta Edvarda Beneše přivezl letos do Olomouce i jeho kolega Jan Bureš. Velký zájem a diskuzi mezi účastníky vzbudila také přednáška a workshop na téma Mobilní žurnalistika redaktora České televize Martina Laštůvky, přínosná byla vystoupení europoslankyně Olgy Sehnalové, která přednášela o místě, roli a perspektivách České republiky v evropských strukturách, a Miloše Trapla z Univerzity Palackého, jenž hovořil o politickém a společenském klimatu Československa let 1918 – 1938,“ dodal Pavel Krákora.

Každoročním cílem této letní školy je seznamovat učitele s aktuálními trendy v oblasti oborové didaktiky společenských věd a dějepisu. „Snažíme se v nich posilovat i to, co lze zjednodušeně nazvat občanským vědomím či identitou.  Po roce 1989 začal u nás proces obnovy občanské společnosti, který se v kontextu předchozího vývoje pochopitelně neobešel bez komplikací. Rozhodně ani po téměř třiceti letech nelze konstatovat, že by byl zcela a úspěšně završen. Stačí se poohlédnout kolem sebe, a to nejen do sféry politiky, ale bohužel i do samotného školství, včetně školství vysokého. I proto je velmi důležitá kvalitní příprava učitelů výchovy k občanství a společenských věd, kterou realizují společenskovědné katedry na pedagogických fakultách,“ vysvětlil Pavel Krákora. Zdůraznil přitom, že si Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství získala ve vzdělávacích aktivitách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého nezastupitelné místo. Je určena primárně učitelům výchovy k občanství, základu společenských věd a dějepisu na základních a středních školách. Otevřena je i dalším pedagogům a vysokoškolským studentům. V příštím roce ji zřejmě obohatí i řady středoškolských studentů, zejména gymnázií.

Její program pravidelně otevírá jednodenní historicko-vlastivědná exkurze, a ani letos tomu nebylo jinak. V úvodu pětadvacátého ročníku této školy se učitelé a studenti vydali do Muzea J. G. Mendela ve Vrážném, vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder a do lázní Teplice nad Bečvou. „Počátky Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství sahají do roku 1994 a jsou spjaty se jménem Františka Mezihoráka. Tradice čtvrtstoletí je zavazující. Jsem velmi rád, že se mezi učiteli těší stále velkému zájmu a ohlasu,“ dodal Pavel Krákora.

Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství pravidelně organizuje katedra společenských věd PdF UP za podpory Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání.