Milan Valenta pokřtil svou novou knihu Cevakrk neboli Krkavec

Fotogalerie: Ondřej Moučka
Pátek 27. prosinec 2019, 8:00 – Text: Milada Hronová, Ondřej Moučka

V Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP se uskutečnil křest nového románu profesora Milana Valenty. Spisovatel, dramaterapeut a zároveň člen Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty obohatil pulty knihkupectví o publikaci Cevakrk neboli Krkavec.  

„Autor románů většinou píše prohlášení, že všechny jeho postavy jsou v daném díle smyšlené a jejich podobnost s jakoukoliv žijící osobou je čistě náhodná. Já to ve svých knihách nepíši, protože většinou vycházím z reálných postav. Nicméně v románu Cevakrk jsou hlavní (anti)hrdina i ostatní postavy skutečně smyšlené. Přesněji řečeno jsou namixované z osob žijících v době tak zvaného reálného socialismu. Výjimku tvoří pouze lektor tehdejšího vědeckého komunismu, absolvent večerní univerzity marxismu-leninismu, kterého na Univerzitu Palackého vyslal učit závodní výbor KSČ a ředitelství továrny jakési olomoucké fabriky. A takové rozhodnutí učinila fabrika proto, aby se vyhnula riskantnímu podniku, že by tento člověk způsobil podniku národohospodářskou škodu,“ řekl Milan Valenta. Doplnil, že děj jeho nového románu se odehrává v Moskvě v době, kdy v čele tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik stál Leonid Iljič Brežněv, a také v Olomouci za éry Gustáva Husáka, prezidenta dřívější Československé socialistické republiky.

„Reflektuje dobu mých olomouckých studií v 80. letech minulého století. S nadsázkou řečeno: onu bezbřehou šeď v bezčasí dějin, která však byla báječná, neboť jsme byli mladí,“ dodal při křtu knihy profesor pedagogické fakulty, jenž je zároveň i autorem ilustrací.  

Křtu samého se v Kapli Božího Těla UC UP ujala děkanka fakulty Libuše Ludíková a šéfredaktor nakladatelství Carpe Diem Michal Huvar. Oba knize popřáli hodně čtenářů. Nakladatel přislíbil i její vydání v audiopodobě za doprovodu slova Oldřicha Kaisera.

Slavnostní večer, během něhož autor díla společně s hanáckým básníkem Mirkem Demlem předčítali z prologu i epilogu knihy, moderoval kulturní publicista, scenárista, překladatel a moderátor Ivo Šmoldas. Hudební doprovod obstaral fragment folk-rockového uskupení moravských muzikantů Střemkoš. Součástí programu bylo i vystoupení studentek prvního ročníku dramaterapie, které Milan Valenta vede.  

Zpět