Možnosti využití nástrojů e-learningu

Středa 18. březen 2020, 1:12 – Text: Kamil Kopecký a Petra Šobáňová

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v současnosti (a to nejen v souvislosti s karanténními opatřeními) neustále vzrůstá potřeba vzdělávat se nezávisle na prostoru a času, a to především s použitím on-line nástrojů a moderních informačních a komunikačních technologií (e-learningu). Na trhu existuje řada služeb, které lze pro tuto formu vzdělávání doporučit. Jejich výhodou je, že lze poměrně snadno a rychle zajistit, aby se vzdělávací obsah dostal mezi vaše studenty. V našem textu se zaměříme na některé z těchto nástrojů.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci využíváme již řadu let tradiční e-learningová řešení, k nimž patří především LMS Unifor a LMS Moodle. Tato komplexní řešení jsou běžnou součástí kombinovaných forem studia a na univerzitě se využívají již desítky let. Existuje však řada dalších nástrojů, které lze s úspěchem využít. Rádi bychom vám a vašim studentům v současné situaci nabídli metodickou pomoc při využití dvou z nich, konkrétně Google Classroom (Google Učebna) a Seesaw. Níže je přiložen přehledný tutoriál a popis funkcí těchto nástrojů. Pokud byste potřebovali jejich využití konzultovat také individuálně, obraťte se na nás. A nezapomeňme: tyto nástroje mohou studentům pomoci zvládnout učivo, tím nejpodstatnějším je ale dát jim najevo, že jsme na ně nezapomněli a že jsme připraveni pomoci jim současnou obtížnou situaci zvládnout. 

Kamil Kopecký & Petra Šobáňová

Návod na Google Classroom, Google Forms naleznete na YouTube fakulty.
 

Zpět