Muzeum civilní obrany nabízí spolupráci studentům PdF UP v Olomouci

Studenti obsah Branných dnů kvitovali.
Foto: Ondřej Moučka
pátek 1. březen 2019, 13:09

V úterý 26. února se studenti a studentky oborů Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy a Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v rámci předmětu Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí dozvěděli o akci "Branné dny," které pro školy napříč republikou pořádá Muzeum civilní obrany z Ústí nad Labem.

Pracovníci muzea přijeli na pedagogickou fakultu prezentovat akci, kterou nabízejí školám, a seznamují tak žáky s problematikou tak zvané branné výchovy. Ta nemá vlastní vyučovací hodiny, nicméně je již součástí rámcového vzdělávacího programu a je zastoupena v jednotlivých předmětech napříč školním výukovým plánem.

Muzeum civilní obrany v měsících květnu, červnu a září nabízí školám "Branné dny", na kterých se žáci 1. a 2. stupně ZŠ hravou a interaktivní formou dozvědí mimo jiné o první pomoci, linkách tísňového volání, typech zvukových varování, zkusí si sbalit evakuační zavazadlo či nasadit ochranné masky pro případ chemické hrozby, nebo otestují svou zdatnost při ochutnávce armádních aktivit, jako je překážkový běh či střelba. Během prezentace Muzea civilní obrany si mohli některé artefakty – například ochranné plynové masky – vyzkoušet i studentky a studenti výše zmiňovaných oborů.

„Masky seděly pevně, cítily jsme, že se nám dýchá o něco hůř,“ uvedly studentky Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy. Možnost zkusit si masky nebo podržet v rukou air-softovu verzi samopalu je pro studenty jistě zajímavé zpestření, nicméně hlavním smyslem přednášky bylo informovat o možnosti aktivního se zapojení do akce Branné dny – ty jsou nabízeny školám v mnoha krajích. Každý pracovní den od května do června a v měsíci září Muzeum civilní obrany realizuje několik těchto školních akcí v některých krajích. Nyní chce rozšířit působnost do Olomouckého a Moravskoslezského kraje a hledá lektory k jednotlivým z pěti stanovišť Branných dnů (zdravověda, chemická ochrana, civilní ochrana, Armáda ČR, střelnice) i z řad studentů a studentek. Jedná se o placenou pozici, většinou ve venkovním areálu dané školy, přičemž do budoucna je možné, že tato aktivita by se studentům uznala jako praxe.

„O uznání práce na Branných dnech jako praxe zatím jednáme,“ prozradil vyučující předmětu Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., který je zástupcem vedoucí katedry antropologie a zdravovědy a garantem výše uvedeného studijního předmětu. Studenti obsah Branných dnů kvitovali: „Je to skvělý program, hravý, poučný, pro žáky určitě vhodný,“ uvedla jedna ze studentek. Jiná dodává: „ráda bych se zapojila, nebýt toho, že jsem v závěrečném ročníku.“

V případě zájmu zapojení se do akce navštivte web Muzea civilní obrany. 

Mgr. art. Ondřej Moučka, referent pro oblast komunikace PdF UP