Na PdF UP se opakovaně řeší nejaktuálnější evropská témata

Foto: Ondřej Moučka
pondělí 11. únor 2019, 8:51

Současná Evropa stojí coby součást západní civilizace před mnoha globálními dilematy. Jsou to výzvy související s rychlým rozvojem technologií, průmyslu, trhu, ale i s rychle se vyvíjející společností jako takovou. Dále jsou to vzrůstající obavy související jak se změnami životního prostředí, tak se změnami evropského společensko-politického klimatu, které čelí následkům migrační krize, řeší otázky soužití příslušníků různých kultur a v neposlední řadě se potýká se šířením dezinformací a různých podob nacionalismu a populismu. Dne 25. ledna 2019 byl v předních světových denících zveřejněn text filozofa B. H. Lévyho, který důrazně varuje Evropany před skrytými i otevřenými formami populismu. Ten je podle autora i dalších signatářů textu hlavní příčinou postupného rozkladu ideje jednotné Evropy (více zde).

Manifest vyšel záměrně před blížícími se květnovými volbami do Evropského parlamentu a podpořilo jej mnoho předních vědců, umělců či spisovatelů – včetně laureátů Nobelovy ceny. Mezi osobnostmi podporující Lévyho výzvu je například i Milan Kundera, Adam Michnik, nebo Ian McEwan (úplný seznam signatářů je dostupný zde).

Tématem populismu, nacionalismu a jejich podob (nejen) ve středoevropském kontextu se aktuálně zabývá i katedra společenský věd PdF UP, jejíž úsilí bylo podpořeno Visegradským fondem (Project: Transformation of populism and nationalism in the V4 countries, ID: 21820042). V rámci projektu se katedra chystá uspořádat několik vědeckých sympózií, konferencí pro studenty humanitních doktorských studijních programů, anebo například letní školu pro učitele společenských věd z praxe (podrobnější informace o projektu: http://visegradksv.upol.cz/).

Není to poprvé, kdy katedra společenských věd stojí v čele mezinárodního vědeckého týmu. Společně s kolegy z Univerzity v Opoli, Trenčíně a Pécsi v letech 2016-2017 v rámci projektu Social, Cultural, Ethical and Politics Aspect of Migration in the context of Civic Education (opět podpořeného Visegradským fondem, ID 21610139) analyzovala fenomén migrace jak z pohledu konkrétních společenských věd, tak i z nacionálních hledisek zmíněných států (podrobnější informace viz http://ksv.upol.cz/visegrad/).

Jedním z hlavních odborných výstupů tohoto projektu byla krom realizace odborných kolokvií či konferencí i kolektivní monografie, kterou v angličtině vydalo nakladatelství v Heidelbergu (dostupná zde).

Výše citovaný apel intelektuálních a tvůrčích osobností je jen důkazem toho, že je třeba se těmto tématům podrobně věnovat a připomínat zejména rizika, která z přílišné akcentace populistických názorů vyplývají. Jedním z dalších přínosů projektu je i fakt, že díky aktivitám Katedry společenských věd jsou nejnovější odborné poznatky transformovány také do didakticky adekvátní podoby a prezentovány v reálném čase pedagogům základních a středních škol a jejich prostřednictvím i studentům, čímž dochází k žádoucímu efektu v rámci aktualizace a konkretizace obsahů témat Rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední školy.

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D., katedra společenských věd PdF UP