Nabídka konání Dobrovolnické praxe – kreditové ohodnocení

Úterý 23. únor 2021, 18:02

Vážené a milé studentky, studenti, jak jste byli informováni hromadným emailem, máte nyní možnost za dobrovolnické aktivity získat kredity v podobě nově vytvořených praxí. Vzhledem ke stále se prohlubujícímu zájmu oblasti praxe o dobrovolnické zapojení studentů učitelských i neučitelských studijních programů pro doučování dětí, u nichž je zvýšené riziko studijní neúspěšnosti způsobené omezením kontaktní výuky, rozhodlo vedení pedagogické fakulty realizovat tyto případné dobrovolnické aktivity studentů na základě nově vytvořených praxí, oceněných kredity. Dáváme tím všem případným dobrovolníkům, kteří se do doučování zapojili či se zapojí, možnost získat za své působení kredity za praxe jako povinně volitelné či volitelné předměty nasazené do plánů většiny studijních programů Učitelství a Speciální pedagogika.

Veškeré potřebné informace naleznete v dokumentu v na webu v sekci věnované covidu.

Výzva se prozatím netýká studentů Sociální pedagogiky, Vychovatelství a Řízení volnočasových aktivit.

Zpět