Nová nabídka Centra celoživotního vzdělávání

Pondělí 4. leden 2021, 12:34

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci představuje novou nabídku kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na jarní období 2021. Kurzy jsou realizovány čtyřmi regionálními pracovišti v Olomouci, Jeseníku, Prostějově a Přerově.

V rámci DVPP mohou pedagogové vybírat z poutavé nabídky atraktivních témat. Kurzy bývají běžně realizovány formou seminářů, avšak vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou DVPP kurzy uskutečňovány také formou webinářů. Centrum celoživotního vzdělávání v rámci DVPP také využívá moderní vzdělávací technologie, konkrétně tedy LMS Moodle. Lektory těchto kurzů jsou zkušení odborníci z praxe. Lákavá je nabídka také skutečností, že kurzy DVPP je možné hradit ze „šablon“ (https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-sablony-iii.htm).

 

Více informací na www.ccv.upol.cz

 

Za Centrum celoživotního vzdělávání,

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Zpět