PdF podpořila benefiční prodej vánočních hvězd

Foto: Ondřej Moučka,
čtvrtek 20. prosinec 2018, 15:07

Stejně jako v předešlých letech, i letos se PdF zapojila do charitativní sbírky Vánoční hvězda organizace Šance Olomouc, o. p. s., založené v hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci za účelem pomoci především hemato-onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám.

Mezi hlavní cíle a poslání Šance Olomouc patří humanizace nemocničního prostředí, zajištění nemocničních pomůcek či technického a jiného vybavení – ať už v nemocnici nebo domácí péči, sociální a další pomoc dětským pacientům a jejich rodinám, organizace volnočasových aktivit pacientů, osvětová činnost směrem k veřejnosti a mnohé další, mimo jiné také organizování veřejných sbírek. Právě k této aktivitě se pedagogická fakulta již po několikáté připojila.

Ve foyer hlavní budovy PdF na Žižkově náměstí si tak ve dnech 5. a 6. 12. mohl kdokoli zakoupit malou nebo větší vánoční hvězdu, a finančně tím přispět na konto Šance Olomouc. Vedení PdF se letos navíc rozhodlo prodej podpořit také prodejem drobných propagačních materiálů s mottem Učitel21 – konceptu moderní pedagogiky pro 21. století – určených původně převážně pro budoucí uchazeče o studium na pedagogické fakultě. Protože o praktický vak na záda, diář a především silikonový náramek projevili na sociálních sítích fakulty zájem také stávající studenti, bylo několik desítek těchto předmětů věnováno do benefičního prodeje a výtěžek se přidal k částce vybrané za prodej květin. O vánoční hvězdy i zmíněné předměty byl velký zájem, nejrychleji šly podle prodejců na odbyt malé vánoční hvězdy, které se zcela vyprodaly.

„Připadá mi, že lidé jsou už vcelku naučení sem chodit, že už si cíleně jdou koupit hvězdu, protože ví, že podpoří onkologii,“ řekla k letošní sbírce jedna z organizátorek akce, Mgr. Hana Karunová, Ph.D.

O oblíbenosti charitativního prodeje, který se v prostorách PdF konal už desátým rokem, ostatně svědčí i vybraná částka – jak nás informovala hlavní koordinátorka prodeje na PdF, Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D., za vánoční hvězdy se letos vybralo 14 750 Kč a za dárkové předměty 684 Kč. Celkově tak z prodeje na Žižkově náměstí putuje na konto organizace Šance Olomouc částka 15 434 Kč.

Jak si můžete přečíst na webu organizující obecně prospěšné společnosti, výtěžek charitativní akce Vánoční hvězda se rok od roku zvyšuje, loni vybraná částka přesáhla 2 300 000. Věříme, že letošní výsledek bude opět o něco vyšší a je nám ctí, že jsme se mohli jako fakulta znovu aktivně zapojit. Velký dík proto patří nejen organizátorům prodeje, ale také všem, kteří na sbírku přispěli.  

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků!

Jana Mášová, studentka FF UP a Ondřej Moučka, referent pro oblast komunikace PdF